Magasin > Storbritanniens val (Nummer 3, 2015)

Nummer

I det här numret

Storbritanniens val

Storbritanniens val

Innehåll

Förskingra inte arvet

För vänstern är kulturen ett politiskt verktyg för att forma medborgarna. En borgerlig kultursyn borde vila på rätten till en sfär bortom den dagspolitiska hänsynen.

Farväl till opartiskheten

Dagstidningarnas kostnadskris driver fram en ny journalistik. Inflytandet från ideologiskt styrda medier blir allt större.

Ingen kommer undan religionen

Både religiösa fundamentalister och radikala sekularister frikopplar förnuft och tänkande från kulturella erfarenheter och uttryck. Det vittnar om en rotlöshet som tenderar att leda till våld och förtryck.

Nästa: Tema