Magasin > Storbritanniens val (Nummer 3, 2015)

Nummer

I det här numret

Storbritanniens val

Storbritanniens val

Innehåll

Ett rörligt intellekt

Allra mest ville Susan Sontag vara en respekterad romanförfattare. Och med tiden blev hon det också. Men det är främst hennes kritik och essäer som ständigt finner nya läsare. Carl Cederström blickar tillbaka på hennes framgångsrika 1960- och 1970-tal.

Den enes död…

Den amerikanske journalisten Anand Gopal skriver: "På landsbygden i Afghanistan diskuterar folk vägarna på samma sätt som vi diskuterar vädret, innan de ger sig iväg till jobbet eller moskén. Vilken dag som helst kan huvudvägar drabbas av plötsliga våldsorkaner mellan stridande grupper. De kan bli oframkomliga av bomber, eller snabbt upprättade checkpoints, eller skjutglada amerikanska konvojer."

Bättre och bättre?

I den stämning av doom and gloom som råder i landet sedan den ekonomiska krisen blommade ut för fullt, och framförallt sedan terrorattentaten i början av januari, griper man i Frankrike girigt efter något som kan inge hopp och förtröstan om landets framtid.

Banden till fiendens fiende

Den tyske kejsaren Vilhelm II besökte 1898 Damaskus, där han efter att ha beskådat Saladins grav höll ett berömt tal. Kejsaren förklarade att Tyskland ville vara vän med världens 300 miljoner muslimer.

På spaning efter de smakdomare som flytt

Den 20 december 2014 höll Klas Östergren sitt inträdestal i Svenska Akademien. Vid samma tillfälle höll Kjell Espmark det så kallade "direktörstalet", där han ondgjorde sig över litteraturkritikens marginaliserade ställning i svenska medier.

Jaget och laget

Bilden av det naturliga urvalet som ingenting annat än en oavlåtlig och skoningslös kamp individ mot individ dyker fortfarande upp i allsköns texter, trots att det sedan många år funnits mängder av forskningsresultat som visar på felaktigheten i detta påstående.

Brott och straff

En solig dag i maj 1956 steg två män på tåget från Moskva till byn Peredelkino. Peredelkino var inte vilken by som helst. Den var en statlig anläggning, tillflyktsort för gynnade ryska författare.

Mer än ett lyxproblem

Depression och ångest är de i särklass vanligaste varianterna av psykisk ohälsa. Båda orsakar så stort hälsoslitage att livslängden kan förkortas lika mycket som den gör av rökning.

Grönskjortornas terror

För de flesta svenskar har Rumänien aldrig framstått som särskilt betydelsefullt. Det var mest känt som Draculas hemland och en plats som många under några decennier åkte till på badsemester. Den svenska stormakten hade kontakter med Habsburgfientliga furstar i Transsylvanien. Idag associerar vi Rumänien med tiggare och diskriminering av romer.

Danskarnas demokratiska kompass

Med stora invandrargrupper från Mellanöstern och Afrika i Europa utmanas förståelsen av vad demokrati och medborgerliga rättigheter innebär. Uppfattningarna om vad som ska gälla för nytillkomna medborgare i respektive länder varierar.

Längtan efter det heliga

Nyligen presenterades den så kallade sjätte vågen av World Values Survey. Dessa stora internationella studier, som mäter värderingar bland befolkningar i olika länder, har pågått sedan 1980-talet, och den första "kulturkartan" togs fram i mitten av 1990-talet.

Rättsskipning för robotar

En arbetare vid namn Robert Williams blev i januari 1979 den första människa som dödades av en robot. Han råkade komma i vägen för en industrirobot som följde givna instruktioner.