Magasin > Sverige 2040? (Nummer 5, 2024)

Nummer

I det här numret

Sverige 2040?

Sverige 2040?

Innehåll

Vi måste lära oss att prioritera

Tematexterna om (a)sociala medier och människans liv framför skärmen i Axess 4/2024 uppmärksammar två problem. Det ena problemet handlar om den enskilda människan och om huruvida hon är vuxen de medier ny teknik erbjuder henne.

Dags att räta på ryggen

Varför ligger ett av världens rikaste och mest välutvecklade länder i botten på jämställdhetsligan? Frågan har blivit akut i Japan, som alltjämt brottas med svag tillväxt, låga födelsetal och ökad brist på arbetskraft, skriver Påhl Ruin.

Hot, misstro och konflikter

Förhållandet mellan Kina och Japan har för­värrats. Utvecklingen banade väg för dagens allt sämre relationer mellan väst och Kina, skriver Björn Jerdén.

I algoritmernas våld

Tiktoks algoritmer har vant mediekonsumenterna vid att slippa leta och slippa välja. Youtube, Spotify och tv-bolag som Netflix har redan börjat anpassa sig, skriver Olle Lidbom.

Högtflygande ideal

USA grundades på längtan efter ett idealsamhälle. Att skapa ett religiöst eller sekulärt Utopia har alltid varit en del av den amerikanska drömmen, skriver Anders Johnson.

Nästa: Krönika