Magasin > Tankesmedjorna tar över (Nummer 2, 2008)

Nummer

I det här numret

Tankesmedjorna tar över

Tankesmedjorna tar över

Innehåll

Dante skrev för evigheten

Dante måste förstås utifrån sin tids manuskriptkultur. Det hävdar Justin Steinberg i Accounting for Dante. Anders Cullhed presenterar aktuell Dante-litteratur.

Levertins kritiska blick lever än

Strindberg har fått oproportionerligt stor uppmärksamhet av eftervärlden, anser Johan Lundberg, som har läst Oscar Levertin och hittat en inkännande och ifrågasättande litteraturkritiker.