Magasin > Till historiens försvar! (Nummer 9, 2019)

Nummer

I det här numret

Till historiens försvar!

Till historiens försvar!

Innehåll

Där allt började

Milan Kundera påminde om att vi i hög grad har centraleuropéer att tacka för vad som är vår gemensamma västerländska kultur.

Ecce homo

Finns det en gemensam mänsklig natur? Kan en allmängiltig, universell naturrätt utvecklas ur den? Vad skulle det i så fall innebära för de mänskliga rättigheterna?

Apocalypse now!

Vi ser en klimatjournalistik som inte vill mötas av ifrågasättande läsare. Men hur ska vi nå framsteg om vi kastar vårt kritisk-rationella tänkande över bord?

Nästa: Tema