Magasin > Till historiens försvar! (Nummer 9, 2019)

Nummer

I det här numret

Till historiens försvar!

Till historiens försvar!

Innehåll

Dags för en motrörelse

Skolverkets genomklappning var inte ett enskilt olycksfall i arbetet. Den visar på ett strukturellt problem som humaniora måste bekämpa.

Allting flyter

För Skolverket är kunskaper och lärare ett auktoritärt förtryck. Men kunskap är befrielse.

En pysande självgodhet

För Skolverket framstår äldre tidsepoker som oviktiga eftersom människorna som levde då ändå inte har något att lära oss. Det är den upphöjda överlägsenhet man kan kosta på sig om man vet att man är bäst.

Det nya prästerskapet

I den sekulära processionen bannlyses inte bara tidigare åldrar. Man verkar överhuvudtaget inte vilja veta av uppfattningar som var normala eller åtminstone legitima för bara några årtionden sedan.

Ständigt närvarande

I Frankrike är historien levande, eftersom den ifrågasätts. Det är annorlunda i Sverige.

Dags för en uppvärdering

I Sverige dominerar stoltheten över att ha brutit med väsentliga delar av vår historia. Stormaktstiden är pinsam för en nation som vill se sig som fredlig.

Att skriva sin egen historia

Medborgarnas intresse för sin historia ökar parallellt med att statens intresse för att förmedla vårt gemensamma förflutna mer eller mindre tycks ha upphört. Släktforskning ger en känsla av samtidig kontroll och frihet.

Nästa: Kultur