Magasin > Tonalitetens revansch (Nummer 5, 2010)

Nummer

I det här numret

Tonalitetens revansch

Tonalitetens revansch

Innehåll

Ett bisarrt barn av sin tid

För ett sekel sedan hyllades Otto Weininger av bland andra August Strindberg och Karl Kraus. För att kunna läsa honom idag måste man försöka frigöra sig från vår tids värderingar.

Occidentalism som lönade sig

Enligt postkolonialismen är studier av andra kulturer problematiskt - de leder till demonisering och exploatering av det främmande. Men den japanska historien visar hur intresset för andra kulturer är en framgångsrik väg.

Konungarnas dal träder fram

Bilden av Ruhrområdet som sotigt och deprimerande stämmer inte längre. Ruhr har förvandlats till ett centrum för kultur och är dessutom Europas kulturhuvudstad 2010.

Strukturell oklarhet

Lars Melin fundear över strukturella problem i den politiska och intellektuella debatten.

En rucklares väg

Den engelske författaren Malcolm Lowry är känd för sin roman Under vulkanen och för sitt drickande. Till slut smälte liv och dikt samman för honom så till den grad att han var övertygad om att han själv var huvudpersonen i sin roman.

En litterär örfil

Martin Walser står för den tyska bokvårens främsta litterära hämnd: ett tidigare opublicerat brev där romanförfattaren hotar att örfi la kritikernestorn Marcel Reich-Ranicki.

DNA-musik nästa trend?

Känslan för vacker musik är djupt rotad i vår biologi, det är forskarna överens om, men förklaringarna om varför den är det går isär.

Nästa: Recension