Magasin > Tonalitetens revansch (Nummer 5, 2010)

Nummer

I det här numret

Tonalitetens revansch

Tonalitetens revansch

Innehåll

Maktens män ramas in

En unik tjugotvåbandsutgåva presenterar för första gången i samlad form Sveriges statsministrar under hundra år. Olof Ruin diskuterar ett projekt som sätter fokus på Sveriges viktigaste ämbete och frågan om politiskt ledarskap.

Det sekulära prästerskapet

På senare tid har fl era böcker utkommit i USA som analyserar och kritiserar de intellektuella i samtiden. Kanske fi nns det ett samband med att vi fått en ny, förment intellektuell, president.