Magasin > Tonalitetens revansch (Nummer 5, 2010)

Nummer

I det här numret

Tonalitetens revansch

Tonalitetens revansch

Innehåll

En värld satt i skuld är inte fri

Finansmarknaderna misstror EU:s politiska ledarskap och eurons överlevnad står på spel. Frågan är om denna nya kris blir för svår att bemästra.

Oroväckande kvoteringskrav

Miljöpartiets alla kvoteringsförslag kan verka välmenta. I själva verket illustrerar de en skrämmande människosyn där grupper ställs mot varandra och där kollektiv, inte individer, tilldelas rättigheter.

Utraderade utan debatt

Onsdagen den 19 maj i år beslutade riksdagen om avskaffandet av den allmänna värnplikten. Därmed kommer man att ge upp den kanske viktigaste delen av rikets säkerhetspolitik under mer än hundra år.

Tiden talar för Sydafrika

Sydafrika spås gå samma väg mot våld och fattigdom som Zimbabwe eller Argentina. Efter en tre månaders och 2 000 mils resa i landet har Staff an Heimerson en annan syn.

Vi har aldrig haft det bättre

Trots ett exceptionellt välstånd sprids känslan av att vår samtid är en av de sämsta i mänsklighetens historia. Men det var mycket sämre förr.

Där Lenin står staty

Den lilla provinsen Transnistrien söker frihet och självständighet. Men stormaktsintressen och repressiva metoder från sovjettiden skapar osäkerhet om utvecklingen.

En kamp om framtiden

Uppståndelsen kring Lars Vilks måste ses i ett större sammanhang. Våldets plats och betydelse ingår i en global debatt om hur islam ska utövas i moderna samhällen.

Statistik som väckarklocka

Det sägs att de som inte läser tidningen på morgonen eller lyssnar på radio är mindre benägna att vara deprimerade under resten av dagen än de som gör det.

Nästa: Krönika