Magasin > Tonalitetens revansch (Nummer 5, 2010)

Nummer

I det här numret

Tonalitetens revansch

Tonalitetens revansch

Innehåll

Arvet från 1900-talet

Under 1900-talet skapades en klyfta mellan en allt själlösare kommersiell musik och en så kallad seriös musik som tappat all kontakt med en musikintresserad allmänhet.

Svensk musik ut ur kylskåpet

Länge präglades vårt lands musikliv av publikfrånvänd tonkonst. En liten grupp kompositörer höll undan konkurrens och alternativa influenser. Vägen ur den sekteristiska modernismen har inneburit en anknytning och förankring till svensk körsång och folkmusik.

Musikens politbyrå

På kontinenten dominerar en sekteristisk modernism inom musiken. I USA och Storbritannien är klimatet friare. Med ett mer öppet sinnelag blir det till exempel möjligt att se hur stor roll religionen spelat inom modern musik.

Nästa: Intervju