Magasin > Universitetet utmanat (Nummer 7, 2013)

Nummer

I det här numret

Universitetet utmanat

Universitetet utmanat

Innehåll

Digitala drömmar

Intresset växer för storskaliga universitetskurser på nätet. Men de kan inte ersätta den personliga lärarkontakten.

Tekniken kan avskaffa klassrummet

Genom internet kan vi behålla utbildningar i Sverige. Möjligheterna med och hoten från nätutbildningar borde leda till en reformering av svensk högre utbildning.

Okritiskt hyllande av MOOC

Trots nätkursernas betydande brister håller de på att få globalt genomslag. Förklaringen ligger i vår benägenhet att hellre tänka intuitivt än kritiskt.

Med MOOC mot det okända

I högskolevärlden beskrivs webbaserad undervisning som en ohejdbar tsunami. Men hur landskapet skulle se ut efter dess framfart är ännu ett oskrivet kapitel.

Vad händer med de goda lärarna?

Universitetskurser på nätet är inte uteslutande oproblematiska. Utvecklingen riskerar att gå mot en strömlinjeformad pedagogik utan anspråk på komplexitet och kreativitet.

Nästa: Intervju