Magasin > Vårt behov av Dante (Nummer 9, 2011)

Nummer

I det här numret

Vårt behov av Dante

Vårt behov av Dante

Innehåll

Lustans professor

Arne Häggqvist gjorde sig tidigt bemärkt som översättare och intruduktör av modernistisk konst och litteratur. I takt med att hans egensinne och excentriska livföring tog överhanden, marginaliserades han dock i det svenska kulturlivet.

Nästa: Tema