Magasin > Vårt behov av Dante (Nummer 9, 2011)

Nummer

I det här numret

Vårt behov av Dante

Vårt behov av Dante

Innehåll

O tempora, o mores!

Sveriges främste Dante-kännare Eugène Napoleon Tigerstedt trotsade tidens gång och uppträdde som bildningsaristokrat och polyhistor i det alltmer traditionsfientliga svenska kulturlivet.

Den sjuke Hill var inte fri

Som konsekvens av den modernistiska tankefi guren om en utveckling från naturstudium till fri expression, har Carl Fredrik Hills sjukdomskonst fått för högt anseende, menar Gunnar Larsson.

Bollen som kom in från kylan

Bland idrotter som skildrats i litteraturen har bordtennisen länge varit satt på undantag. Anders Rönmark anar dock en stundande revansch för sporten som förenar finess och folklighet.

Hopp för mänskligheten

Fallskärmens uppfi nnare, Stefan Banic, fick inget större erkännande under sin livstid, trots att tusentals människoliv räddades tack vare honom. I år är det 70 år sedan han dog. Lisbeth Lindeborg har besökt hans hemstad Smolenice i Slovakien.

Svensk kung på finsk scen

Den opera om Erik XIV som sätts upp under Åbos år som kulturhuvudstad är en fascinerande gestaltning av Finlands och Sveriges gemensamma historia. Den borde framföras även i Sverige, anser Ingvar von Malmborg.

Hemmafru – varför inte?

Tanja Bergkvist tar sig an hemmafrutrenden.

Nästa: Recension