Magasin > Vart tog jobben vägen? (Nummer 4, 2021)

Nummer

I det här numret

Vart tog jobben vägen?

Vart tog jobben vägen?

Innehåll

Pluralismens värde

Det som väcker mitt intresse i Axess temanummer (nr 3/2021) om den bristande akademiska friheten är att det tagit så lång tid innan frågan började tas på allvar i Sverige. Kanske ska man se det som något positivt.

Spelet om demokratin

Socialdemokraternas demokratisyn har alltid varit kollektivistisk. Tommy Möller undrar om en omprövning i liberal riktning är på gång.

Det goda straffet

Inställningen till brott och straff styrs av rationalism och en kollektiv samhällssyn. Men straff ska inte ses som en praktisk nödvändighet utan som det goda och rätta, skriver Fredrik Kärrholm.

Klimatpress på Kina

USA och EU borde ha goda möjligheter att åter finna varandra i klimatpolitiken. Det kommer att sätta press på Kina, skriver Anders Olshov och Håkan Pihl.

Vad ska man göra?

Demokratiska stater kan inte blunda för Kinas repression men heller inte avbryta förbindelserna. En konsekvent och samordnad politik är bäst, skriver Johan Lagerkvist.

Historien går igen

Under kalla kriget stödde Sovjetunionen svenska vänsterextrema grupper och deras kontakter med internationella terrorister. Syftet, att splittra och försvaga demokratierna i väst, är detsamma när Ryssland idag stöder och manipulerar högerextremister.

Nedvärderade professioner

I temat om professionernas nedgång i marsnumret av Axess framskymtade en faktor som nog kunde belysas närmare.

Med ålderns rätt

I en sketch från Saturday Night Live spelas Ronald Reagan av den oförliknelige Phil Hartman. Under den första minuten intervjuas­ han om Iran–Contras-affären (USA sålde illegalt vapen till Iran) och medger flinande att han inte har en aning om vad som hände: ”I just don’t know.”

Nästa: Krönika