VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

"EN VECKA TILL"

Ett seminarium från Nordstjernanhuset i Stockholm. Moderator är Lotta Gröning. Hur ser inställningen till försvaret ut bland svenska folket? Var går gränsen för svenska folkets tålamod med politikernas rädsla för att försvara Sverige? Krävs en folklig satsning utöver vad politikerna förmår göra? Se avsnitten när det passar på Axess Play. Inspelat i mars 2013.

Äganderätten

Äganderätten har alltid varit en fråga som väckt stora politiska diskussioner. Det är ingen tillfällighet att vi har strider om äganderätten eftersom den har stor betydelse för landets långsiktiga ekonomiska tillväxt. Det pågår också en strid mellan höger och vänster i synen på ägande. Ett seminarium från Engelsbergs herrgård i april 2014. Moderator: Lotta Gröning.

Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk var militären som i grunden omvandlade Turkiet med sina reformer.

Axess filmfestival

Under fem fredagar visas fem av dokumentärfilmaren Gregor Nowinskis bästa filmer: Vägen till det blågula, Familjen Wolfs förlorade drömmar, I nazismens spår, Raoul Wallenbergs krig och Jan Wallander.

Bergslagen

I detta seminarium som spelades in den 24 november 2016 behandlas vad urbanisering innebär för Bergslagens kommuner. Var hamnar Bergslagen i globaliseringens tidevarv? Moderator är Lotta Gröning

Boken, läsandet och fattningsförmågan

Berättandet och läsandet har genom historien fyllt en central roll för människans liv. Just nu förändrar digitaliseringen berättandet och läsandets förutsättningar i grunden.

Bortom Multikulti

Seminarium under ledning av Lotta Gröning om en av vår tids stora frågor: Migration och dess konsekvenser. Hur kan invandringen bli friare? Programmet visas i fyra delar.

Couturens hemligheter

Historien bakom det unika hantverket.

Den japanska självbilden

Det är när ett land ställs inför nya och grundläggande utmaningar som dess strävan efter identitet blir som störst. I Japan blev "studiet av det japanska" populärt efter andra världskriget, med böcker och artiklar som syftar till att analysera och förklara det unika i japansk kultur och mentalitet. Detta seminarium utforskar olika aspekter av det japanska sökandet efter en nationell identitet och vad det betyder för resten av världen.

Den transatlantiska säkerheten

Relationen mellan USA, Sverige, Finland och NATO är starkare än någonsin. Parterna har bestämt sig för att fortsätta utveckla samarbetet. Är det transatlantiska säkerhetssamarbetet på väg att förändras? Vilka är de mest signifikanta utmaningarna för NATO och dess partners?

Det omvälvande kriget

När Japan invaderade Manchuriet var Kina instabilt och kommunistpartiet en mindre rörelse utan makt. 1945 var Japan besegrat och Mao var beredd att ta makten. Kriget mot Japan gjorde det nya Kina möjligt.

Diagnoser

Sedan urminnes tider har vi behov av att klassificera mänskligt beteende. Med diagnoser skapar man bedömningsgrunder för sjukdomstillstånd, till nytta för forskning, botare och lidande individer. Men vad som uppfattas som sjukt och friskt varierar över tid, och olika kulturer har haft sina olika diagnostiska system.

Dödens imperium

År 1931 fann den unge egyptologen Walter Emery rester av en bisarr och ruggig kultur. Han verkade ha funnit en självmordskult i det medeltida Nubien.

Engelsbergseminariet 2015

Föredrag och paneldiskussioner under ledning av Ulf Wickbom

Engelsbergsseminariet 2019: Historia och nutid

Föredrag från ett tvådagars seminarium på Engelsbergs bruk 13-15 juni 2019, med titeln: Past and Present.

Engelsbergsseminariet 2019: Historia och nutid - Del 1 av 30: Maurizio Viroli

Engelsbergsseminariet 2019: Historia och nutid - Del 2 av 30: Cory Clark

Engelsbergsseminariet 2019: Historia och nutid - Del 3 av 30: Janne Haaland Matlary

Engelsbergsseminariet 2019: Historia och nutid - Del 4 av 30: Vernon Bogdanor

Engelsbergsseminariet 2019: Historia och nutid - Del 5 av 30: Fredrik Logevall

Engelsbergsseminariet 2019: Historia och nutid - Del 6 av 30: Erica Benner

Engelsbergsseminariet 2019: Historia och nutid - Del 7 av 30: Michael Burleigh

Engelsbergsseminariet 2019: Historia och nutid - Del 8 av 30: Graham Allison

Engelsbergsseminariet 2019: Historia och nutid - Del 9 av 30: Nathan Shachar

Engelsbergsseminariet 2019: Historia och nutid - Del 10 av 30: Brendan Simms

Engelsbergsseminariet 2019: Historia och nutid - Del 11 av 30: Robert Johnson

Engelsbergsseminariet 2019: Historia och nutid - Del 12 av 30: Emma Sky

Engelsbergsseminariet 2019: Historia och nutid - Del 13 av 30: Elisabeth Kendall

Engelsbergsseminariet 2019: Historia och nutid - Del 14 av 30: Josef Joffe

Engelsbergsseminariet 2019: Historia och nutid - Del 15 av 30: Peter Ricketts

Engelsbergsseminariet 2019: Historia och nutid - Del 16 av 30: Karin Svanborg-Sjövall

Engelsbergsseminariet 2019: Historia och nutid - Del 17 av 30: Fraser Nelson

Engelsbergsseminariet 2019: Historia och nutid - Del 18 av 30: Gudrun Persson

Engelsbergsseminariet 2019: Historia och nutid - Del 19 av 30: Andrew Monaghan

Engelsbergsseminariet 2019: Historia och nutid - Del 20 av 30: Calder Walton

Engelsbergsseminariet 2019: Historia och nutid - Del 21 av 30: Christopher Coker

Engelsbergsseminariet 2019: Historia och nutid - Del 22 av 30: Jesse Norman

Engelsbergsseminariet 2019: Historia och nutid - Del 23 av 30: Iain Martin

Extremism - seminarium med Lotta Gröning

Inspelat på Avesta herrgård i september 2011.

Farväl till feminismen?

Farväl till feminismen? - seminarium med Lotta Gröning på Engelsbergs herrgård. Programmet sänds i tre delar.

Female Rulers

Spelar en persons kön någon roll när det kommer till lämplighet som statschef? Vad kan historien berätta? Hur har kvinnliga härskare utövat sin makt under olika historiska epoker och under olika sociala och politiska förhållanden? Skiljer sig kvinnliga härskare från manliga i termer av status och stil? Måste de vara mer traditionellt kvinnliga, eller gör de tvärtom? Vad krävs egentligen av en drottning?

Flöjturet går igen

Hur lät musik för 200 år sedan? En grupp entusiastiska forskare lyckas rekonstruera ett självspelande instrument från 1790-talet.

Flygets historia

Flygets historia är en högtidsstund både för piloter och flygintresserade. I sju delar får vi följa ett av de stora äventyren under det 20:e århundradet.

Framtidens landsbygd

Fyra samtal om den nya ruralismen och landsbygdens agrara urbanism. Dessutom kommer serien ta upp hållbar livsmedelsproduktion och samhällsplanering i stort. Vilka stora utmaningar väntar oss i framtiden? Hur kommer minskad användning av fossila bränslen att påverka landsbygden? Och vilken roll kommer vår landsbygds utformning och odlingen av organisk mat att spela?

Från idyll till idéer

Partierna aktar sig för att störa väljarna med nya idéer, men att det är vindstilla idag behöver inte betyda att det blir stiltje i morgon. Vilka idéer hör morgondagen till? Ett seminarium från Engelsbergs herrgård, februari 2014.

Från krig till fred till krig

Krig i vår närhet har plötsligt blivit en obehaglig möjlighet, och i grannländer som Estland upplever många att en än så länge lågskalig konflikt redan pågår. Vi är inte tillbaka i tiden före 1814, men det har skett ett väderomslag och ett nytt kallt krig ser ut att ta form.

Fri invandring - hot eller möjlighet?

Seminarium från Engelsbergs herrgård, mars 2013. Moderator för seminariet är Mats Wiklund, journalist och författare.

Future of Places

Konferens om hur dagens stadsplanering kan utvecklas så att den sätter människan i centrum snarare än tekniska system, arkitektur och trafiklösningar. Samtalen ägde rum på Norra Latin i Stockholm 24-26 juni 2013.