Arts and Crafts - Ideas that changed the world

Del 1 av 3: The Foundation

Talare: Howard Hull – John Ruskin and the Dawn of the Arts and Crafts, Rowan Bain – William Morris: Inspiration to Innovation, Suzanne Fagence Cooper – Jane Morris: The Hospitable Heart and the House Beautiful. Moderator: Svante Tirén.

Ett seminarium från Engelsbergs bruk 25 april 2024.

Del 1 av 3: The Foundation

Arts and Crafts - Ideas that changed the world

Talare: Howard Hull – John Ruskin and the Dawn of the Arts and Crafts, Rowan Bain – William Morris: Inspiration to Innovation, Suzanne Fagence Cooper – Jane Morris: The Hospitable Heart and the House Beautiful. Moderator: Svante Tirén.

Ett seminarium från Engelsbergs bruk 25 april 2024.

Publicerat 01 jul, 2024
Tillgängligt till Ej tillgängligt