TV > Bruken som byggde Sverige > Säsong 2: Del 1 av 4 – Svanå

Bruken som byggde Sverige

Säsong 2: Del 1 av 4 – Svanå

Vi börjar vår resa i 1600-talets Svanå, ett järnbruk med långa anor invid Svartån ett par mil utanför Västerås. Ägarlängden till Svanå visar på ett flertal av stormaktstidens mest kända familjer och här har järn producerats sedan medeltiden. På Svanå får vi stifta bekantskap med Magnus Brahes dotter, grevinnan Ebba, som med tiden blev både brukspatron och entreprenör. Svanå bruk har ett rikt arkiv om järnproduktionen i den här delen av Sverige. På herrgården får vi studera de välbevarade interiörerna och höra om både olycklig ungdomskärlek och vikten av en engelsk park.

Programledare: Torbjörn Elensky och Marie Steinrud.
Inspelat augusti 2022.

Säsong 2: Del 1 av 4 – Svanå

Bruken som byggde Sverige

Vi börjar vår resa i 1600-talets Svanå, ett järnbruk med långa anor invid Svartån ett par mil utanför Västerås. Ägarlängden till Svanå visar på ett flertal av stormaktstidens mest kända familjer och här har järn producerats sedan medeltiden. På Svanå får vi stifta bekantskap med Magnus Brahes dotter, grevinnan Ebba, som med tiden blev både brukspatron och entreprenör. Svanå bruk har ett rikt arkiv om järnproduktionen i den här delen av Sverige. På herrgården får vi studera de välbevarade interiörerna och höra om både olycklig ungdomskärlek och vikten av en engelsk park.

Programledare: Torbjörn Elensky och Marie Steinrud.
Inspelat augusti 2022.

Publicerat 14 sep, 2022
Tillgängligt till Ej tillgängligt

Del 3 av 4 – Ramnäs

Lona Lisa Söderhielm och hennes make Jakob Tersmeden köper så småningom ett eget järnbruk, i den anrika bruksorten Ramnäs. Här får vi stifta bekantskap med inte bara släkten Tersmeden, utan även med grannen på andra sidan strömmen - Schenström. Den bruksrörelse som Lona Lisa Söderhielm lämnar efter sig tas över av sonen Per Reinhold Tersmeden, och genom honom kan vi se vikten av att manifestera sin status och sin närvaro på orten på olika sätt, liksom värdet av att äga en herrgård.
Historia 29 sep, 2021

Del 2 av 4 – Engelsberg

Lona Lisa Söderhielms liv för henne så småningom till Engelsbergs bruk, idag ett världsarv. Familjen Söderhielm kom att prägla brukets framväxt och modernisering. Brukspatronen, kapten Söderhielm, var inte bara Lona Lisas far utan drev även bruket med järnhand. På Engelsberg finns lämningar efter den tekniska utveckling som var förutsättningen för järnets framväxt, men även en praktfull herrgårdsmiljö, en utgångspunkt för den framväxande elit som brukspatronerna utgjorde.
Historia 22 sep, 2021

Del 1 av 4 – Norn

Resan in i den svenska brukshistorien och Lona Lisa Söderhielms liv tar sin början på det lilla järnbruket Norn utanför Hedemora. Här föds hon som dotter till en brukspatron och det är här hennes liv tvinnas samman med brukens uppgång och storhetstid. På bruket i Norn får vi inte bara stifta bekantskap med ägarna, utan även med de som arbetade på bruket. Vi ser hur den tidiga järnframställningen såg ut och får reda på hur det var att leva på ett järnbruk för tre hundra år sedan.
Historia 16 sep, 2021

Del 4 av 4 – Wanbo

Till Wanbo bruk utanför Smedjebacken tar oss spåren efter Lona Lisa Söderhielms liv. Hit kom en släkting till henne i början av 1800-talet, som dotter till brukspatron Kihlstedt. Genom Lisen Kihlstedts brev och dagböcker får en man en inblick i hur livet på herrgården kunde te sig. Wanbo är också ett exempel på hur järnbruken tog steget in i 1900-talet, när sjuksköterskan Anny Wernström gick i pension och öppnade ett pensionat i bergslagsskogen, ett pensionat som kom att bli en viktig scen för den svenska kulturella och politiska eliten under framför allt 1930-talet.
Historia 13 sep, 2021