TV > Bryggaren

Bryggaren

Den danska tv-serien Bryggaren är en familjekrönika om två av Danmarks mest inflytelserika familjer: J.C. Jacobsen, grundaren av Carlsbergs bryggeri och hans son Carl. Det är en påkostad och realistisk dramadokumentär om hur ett av världens mest kända företag blev till.

Originaltitel: Bryggeren.
Produktion: Danmarks Radio 1996.

Bryggaren

Den danska tv-serien Bryggaren är en familjekrönika om två av Danmarks mest inflytelserika familjer: J.C. Jacobsen, grundaren av Carlsbergs bryggeri och hans son Carl. Det är en påkostad och realistisk dramadokumentär om hur ett av världens mest kända företag blev till.

Originaltitel: Bryggeren.
Produktion: Danmarks Radio 1996.

Publicerat 15 aug, 2022

Del 6 av 12 – 1849-1854

När Carl och hans enda vän, Sophus, inte längre får leka tillsammans för Jacobine är Carl helt utlämnad åt sig själv och sin fantasi. J.C. använder sina få lediga stunder för att lära Carl om vetenskap och konst – men är i allmänhet missnöjd med Carls prestationer. Kriget mot Schleswig-Holstein kräver sina offer, även i bryggeriet, och sedan bryter den stora koleraepidemin ut i Köpenhamn.
Drama 14 sep, 2022

Del 5 av 12 – 1847-1848

Carl börjar sin skolgång på den välrenommerade Borgerdydskole, där han blir ett lätt offer för lärarnas förlöjligande och kamraternas förföljelser. J.C. arbetar nära med bygget av sitt nya bryggeri, Carlsberg i Valby – och tar samtidigt aktivt del i den politiska utvecklingen. Medan J.C. dignar under arbetsbördan känner Laura sig alltmer maktlös, både i förhållande till J.C. och Carl.
Drama 06 sep, 2022

Del 4 av 12 – 1844-1847

Lille Carl lever inte riktigt upp till J.C:s stora tankar om honom och hans ännu större planer för hans framtid – men J.C. pressar Carl så mycket som möjligt med sin "du kan göra vad du vill"-filosofi. J.C:s missnöje gäller även Laura i hög grad. Det är inte ett harmoniskt samliv som det gifta paret har.
Drama 30 aug, 2022

Del 3 av 12 – 1840-1844

När J.C., tillsammans med den höggravida Laura och alla vännerna, närvarar vid den pompösa kröningen av Kristian VIII är han medveten om att kungamaktens tid snart är över. Strax efteråt föder Laura, som numera är frun i huset i Bryggerigården, en son som är så skör att han dör efter bara 10 dagar - hon tyngs av sorg och skuld, medan J.C. kastar sig in i arbetet med bryggeriet.
Drama 22 aug, 2022