TV > De svenska historiedagarna i Uppsala

De svenska historiedagarna i Uppsala

De Svenska Historiedagarna är en årlig högtidsstund för forskare, lärare och historieintresserad allmänhet. 2022 ägde konferensen rum på Uppsala universitet den 30 september till 2 oktober. Den ideella föreningen De Svenska Historiedagarna bildades 1993 av nio organisationer och företag med historisk sakkunskap och historieintresse i sin verksamhet. Dessa kom sedan att formellt bli de första medlemmarna i föreningen, som endast har juridiska personer som medlemmar. Föreningen består idag av 33 medlemmar.

Dessa utvalda föredrag från 2022-års historedagar spelades in på Uppsala universitet.

De svenska historiedagarna i Uppsala

De Svenska Historiedagarna är en årlig högtidsstund för forskare, lärare och historieintresserad allmänhet. 2022 ägde konferensen rum på Uppsala universitet den 30 september till 2 oktober. Den ideella föreningen De Svenska Historiedagarna bildades 1993 av nio organisationer och företag med historisk sakkunskap och historieintresse i sin verksamhet. Dessa kom sedan att formellt bli de första medlemmarna i föreningen, som endast har juridiska personer som medlemmar. Föreningen består idag av 33 medlemmar.

Dessa utvalda föredrag från 2022-års historedagar spelades in på Uppsala universitet.

Publicerat 14 okt, 2022

Del 2 av 10: Missväxt, hungersnöd och svält i Europa från medeltiden till 1800-talet

Befolkningen i det medeltida och tidigmoderna Europa drabbades ganska ofta av missväxt. Flera år av missväxt i rad ledde ibland – men inte alltid – till svält. Vilka faktorer gjorde samhällen i norra Europa mer eller mindre känsliga för hungersnöd? Vad för roll spelade oförmånliga klimatförhållanden respektive olika politiska och sociala faktorer för svält?
Historia 14 okt, 2022

Del 1 av 10: Kvinnor och krig under vikingatiden

Det vikingatida samhället vilade i mångt och mycket på organisation, identiteter och ideal som var formade av krig och konflikt. Krig påverkar alla, men har vanligen beskrivits som en aktivitet för män. Nya arkeologiska rön visar dock att den bilden behöver nyanseras.
Historia 14 okt, 2022