TV > De svenska historiedagarna i Uppsala > Del 1 av 10: Kvinnor och krig under vikingatiden

De svenska historiedagarna i Uppsala

Del 1 av 10: Kvinnor och krig under vikingatiden

Det vikingatida samhället vilade i mångt och mycket på organisation, identiteter och ideal som var formade av krig och konflikt. Krig påverkar alla, men har vanligen beskrivits som en aktivitet för män. Nya arkeologiska rön visar dock att den bilden behöver nyanseras.

I gravmaterialet efter ”the Great Heathen Army” finner man även spår av kvinnor – en känd krigargrav på Birka visade sig vara en kvinnas grav och ute i Europa behandlar historiska källor kvinnor med såväl politisk som militär makt. Vilken roll hade kvinnor i det krigarsamhälle som vi känner som vikingatiden? Föredragshållare är Charlotte Hedenstierna-Jonson, forskare i arkeologi vid Uppsala universitet och Statens Historiska Museer. Inspelat på Uppsala universitet 30 september 2022.

Del 1 av 10: Kvinnor och krig under vikingatiden

De svenska historiedagarna i Uppsala

Det vikingatida samhället vilade i mångt och mycket på organisation, identiteter och ideal som var formade av krig och konflikt. Krig påverkar alla, men har vanligen beskrivits som en aktivitet för män. Nya arkeologiska rön visar dock att den bilden behöver nyanseras.

I gravmaterialet efter ”the Great Heathen Army” finner man även spår av kvinnor – en känd krigargrav på Birka visade sig vara en kvinnas grav och ute i Europa behandlar historiska källor kvinnor med såväl politisk som militär makt. Vilken roll hade kvinnor i det krigarsamhälle som vi känner som vikingatiden? Föredragshållare är Charlotte Hedenstierna-Jonson, forskare i arkeologi vid Uppsala universitet och Statens Historiska Museer. Inspelat på Uppsala universitet 30 september 2022.

Publicerat 14 okt, 2022
Tillgängligt till Tills vidare

Del 2 av 10: Missväxt, hungersnöd och svält i Europa från medeltiden till 1800-talet

Befolkningen i det medeltida och tidigmoderna Europa drabbades ganska ofta av missväxt. Flera år av missväxt i rad ledde ibland – men inte alltid – till svält. Vilka faktorer gjorde samhällen i norra Europa mer eller mindre känsliga för hungersnöd? Vad för roll spelade oförmånliga klimatförhållanden respektive olika politiska och sociala faktorer för svält?
Historia 14 okt, 2022