Innehållet ej tillgängligt

Detta innehåll är tyvärr inte tillgängligt för besökare utanför EU.

TV > Den drunknade världen > Vad händer om havsnivåerna stiger?

Den drunknade världen

Vad händer om havsnivåerna stiger?

För 60 miljoner år sedan var koldioxidnivåerna på jorden tre gånger så höga som idag och havsnivån upp till 70 meter högre. Om utvecklingen fortsätter i samma takt som idag kommer vi att ha nått de koldioxidnivåerna igen år 2300. Vad det skulle innebära för livet på vår planet visar denna dokumentär, baserad på astrobiologen och paleontologen Peter Wards forskning.

Redan vid 1-2 meters höjning av havsnivåerna skulle påverkan på kustsamhällena bli stor, och ödesdiger för de fattigaste med klimatflyktingar som följd. Vid fem meters höjning skulle många industrier, hamnar och kärnkraftverk drabbas och skulle all is vid polerna smälta skulle miljontals människor mista liv och hem och en fjärdedel av det som idag är land hamna under vatten.

 

Originaltitel: Earth Under Water.

BBC 2010.

Vad händer om havsnivåerna stiger?

Den drunknade världen

För 60 miljoner år sedan var koldioxidnivåerna på jorden tre gånger så höga som idag och havsnivån upp till 70 meter högre. Om utvecklingen fortsätter i samma takt som idag kommer vi att ha nått de koldioxidnivåerna igen år 2300. Vad det skulle innebära för livet på vår planet visar denna dokumentär, baserad på astrobiologen och paleontologen Peter Wards forskning.

Redan vid 1-2 meters höjning av havsnivåerna skulle påverkan på kustsamhällena bli stor, och ödesdiger för de fattigaste med klimatflyktingar som följd. Vid fem meters höjning skulle många industrier, hamnar och kärnkraftverk drabbas och skulle all is vid polerna smälta skulle miljontals människor mista liv och hem och en fjärdedel av det som idag är land hamna under vatten.

 

Originaltitel: Earth Under Water.

BBC 2010.

Publicerat 03 okt, 2012
Tillgängligt till Ej tillgängligt