TV > Den nya borgerligheten – föredrag > Adam Cwejman om identitet

Den nya borgerligheten - föredrag

Adam Cwejman om identitet

Föredrag av Adam Cwejman, ordförande för Liberala ungdomsförbundet, om identitet.

Vad är egentligen den nya borgerligheten? Är den bara en motkraft för att bekämpa socialdemokratin? Eller är den en ny spirande ideologi som växer fram som uttryck för ett ”intresse” i marxistisk mening – det vill säga en ideologi som förenarmittenpartierna, medelklassen och de stadsbor som strävar efter en gemensam, långsiktig politik där individen har stort inflytande?

Producerat av Svenska Filmbolaget 2011.

Adam Cwejman om identitet

Den nya borgerligheten - föredrag

Föredrag av Adam Cwejman, ordförande för Liberala ungdomsförbundet, om identitet.

Vad är egentligen den nya borgerligheten? Är den bara en motkraft för att bekämpa socialdemokratin? Eller är den en ny spirande ideologi som växer fram som uttryck för ett ”intresse” i marxistisk mening – det vill säga en ideologi som förenarmittenpartierna, medelklassen och de stadsbor som strävar efter en gemensam, långsiktig politik där individen har stort inflytande?

Producerat av Svenska Filmbolaget 2011.

Publicerat 16 aug, 2011
Tillgängligt till Ej tillgängligt