TV > Den nya borgerligheten – föredrag > Anders Edvardsson om underskott

Den nya borgerligheten - föredrag

Anders Edvardsson om underskott

Anders Edvardsson, historiker, om underskott och borgerlighet. Från semiinariet "Den nya borgerligheten" med moderator Lotta Gröning.

Vad är egentligen den nya borgerligheten? Är den bara en motkraft för att bekämpa socialdemokratin? Eller är den en ny spirande ideologi som växer fram som uttryck för ett ”intresse” i marxistisk mening – det vill säga en ideologi som förenarmittenpartierna, medelklassen och de stadsbor som strävar efter en gemensam, långsiktig politik där individen har stort inflytande?

Producerat av Svenska Filmbolaget 2011.

Anders Edvardsson om underskott

Den nya borgerligheten - föredrag

Anders Edvardsson, historiker, om underskott och borgerlighet. Från semiinariet "Den nya borgerligheten" med moderator Lotta Gröning.

Vad är egentligen den nya borgerligheten? Är den bara en motkraft för att bekämpa socialdemokratin? Eller är den en ny spirande ideologi som växer fram som uttryck för ett ”intresse” i marxistisk mening – det vill säga en ideologi som förenarmittenpartierna, medelklassen och de stadsbor som strävar efter en gemensam, långsiktig politik där individen har stort inflytande?

Producerat av Svenska Filmbolaget 2011.

Publicerat 24 nov, 2011
Tillgängligt till Ej tillgängligt