TV > Den nya borgerligheten > Borgerlig identitet

Den nya borgerligheten - del 4

Borgerlig identitet

Del 4 av 4. Seminarium med Kjell A Nordström, ekonomie doktor från Handelshögskolan. Moderator är Lotta Gröning.

Vad är egentligen den nya borgerligheten? Är den bara en motkraft för att bekämpa socialdemokratin? Eller är den en ny spirande ideologi som växer fram som uttryck för ett ”intresse” i marxistisk mening – det vill säga en ideologi som förenarmittenpartierna, medelklassen och de stadsbor som strävar efter en gemensam, långsiktig politik där individen har stort inflytande?

 

Producerat av Svenska Filmbolaget 2011.

Borgerlig identitet

Den nya borgerligheten - del 4

Del 4 av 4. Seminarium med Kjell A Nordström, ekonomie doktor från Handelshögskolan. Moderator är Lotta Gröning.

Vad är egentligen den nya borgerligheten? Är den bara en motkraft för att bekämpa socialdemokratin? Eller är den en ny spirande ideologi som växer fram som uttryck för ett ”intresse” i marxistisk mening – det vill säga en ideologi som förenarmittenpartierna, medelklassen och de stadsbor som strävar efter en gemensam, långsiktig politik där individen har stort inflytande?

 

Producerat av Svenska Filmbolaget 2011.

Publicerat 20 maj, 2011
Tillgängligt till Tills vidare

Borgerlighetens utmaningar

Del 3 av 4 med Fredrik Haage, politisk sakkunnig på Socialdepartementet, Janerik Larsson, seniorkonsult Prime PR, Alice Teodoresco, jurist och ledarskribenten på Barometern samt Liberala ungdomsförbundets ordförande Adam Cwejman. Moderator: Lotta Gröning.
20 maj, 2011

Borgerlighetens möjligheter

Del 2 av 4 med statssekreteraren Jasenko Selimovic (FP), riksdagsmannen Johnny Munkhammar (M), partisekreteraren Michael Arthursson (C) och kommunalrådet i Solna; Malin Appelgren (KD). Johnny Munkhammar gick bort i augusti 2012.
20 maj, 2011

Borgerlighet i tanke och gärning

Seminarium i fyra delar om den svenska borgerligheten i dag under ledning av Lotta Gröning. Svenska Dagbladets politiske redaktör, PJ Anders Linder, inleder. Talare: Svante Nordin, Anders Edwardsson, Stig-Björn Ljunggren.
20 maj, 2011