Den personliga integriteten

Del 2 av 2

Del 2 av 2. Vi är alltid tillgängliga och lämnar ständigt digitala spår efter oss vare sig vi vill eller inte. Under ledning av Lotta Gröning hålls föredrag och samtalas om en av vår tids största frågor. Medverkande: PJ Anders Linder, chefredaktör Axess magasin, Daniel Akenine, Microsoft, Jon Karlung, vd Bahnhof samt Johan Hakelius, författare och krönikör.

Inspelat på Engelsbergs bruk i november 2013

Del 2 av 2

Den personliga integriteten

Del 2 av 2. Vi är alltid tillgängliga och lämnar ständigt digitala spår efter oss vare sig vi vill eller inte. Under ledning av Lotta Gröning hålls föredrag och samtalas om en av vår tids största frågor. Medverkande: PJ Anders Linder, chefredaktör Axess magasin, Daniel Akenine, Microsoft, Jon Karlung, vd Bahnhof samt Johan Hakelius, författare och krönikör.

Inspelat på Engelsbergs bruk i november 2013

Publicerat 08 nov, 2013
Tillgängligt till Tills vidare

Del 1 av 2

Del 1 av 2. Håller vi på att avskaffa den personliga integriteten alldeles på egen hand? Under ledning av Lotta Gröning hålls föredrag och samtalas om personlig integritet i historien, i vår tid och i framtiden. Medverkande: Dick Harrison, historiker, Olle Abrahamsson, rättschef vid Justitiedepartementet, Krister Thelin, domare och hovrättslagman samt Anna Skarhed, justitiekansler.
08 nov, 2013