Det romerska imperiets historia

Del 5

I del 5 av 6 i den brittiska dramaserien om Roms historia får vi möta kejsar Konstantin. År 312 e.Kr lyckades Konstatin ena det då splittrade riket men inte bara med militär hjälp utan även tack vare kristendomen.

In hoc signo vinces (I detta tecken ska du segra) ska Konstantin ha hört en röst säga då han segrade över rivalen Maxentius styrkor på Pons Milvius i Rom samtidigt som ett kristet kors uppenbarades för honom på humlen. Konstantin kom efter segern att bli den som såg till att sprida kristendomen i väst, i den romerska världen.

Originaltitel: Ancient Rome – The Rise & Fall of an Empire.

BBC 2006.

Del 5

Det romerska imperiets historia

I del 5 av 6 i den brittiska dramaserien om Roms historia får vi möta kejsar Konstantin. År 312 e.Kr lyckades Konstatin ena det då splittrade riket men inte bara med militär hjälp utan även tack vare kristendomen.

In hoc signo vinces (I detta tecken ska du segra) ska Konstantin ha hört en röst säga då han segrade över rivalen Maxentius styrkor på Pons Milvius i Rom samtidigt som ett kristet kors uppenbarades för honom på humlen. Konstantin kom efter segern att bli den som såg till att sprida kristendomen i väst, i den romerska världen.

Originaltitel: Ancient Rome – The Rise & Fall of an Empire.

BBC 2006.

Publicerat 10 apr, 2012
Tillgängligt till Ej tillgängligt