Det romerska imperiets historia

Del 6

Del 6 av 6 i den brittiska dramaserien om Roms historia handlar om invasionen av goterna 410 e.Kr. En händelse som blir början till Roms fall. Goternas konung Alarik blir nekad land av kejsar Honorius och kriget är ett faktum.

Alarik marcherade med sina trupper genom Italien för att belägra Rom. Svält och sjukdom drabbade de instängda invånarna. Däribland kejsarens egen syster Galla Placidia.

Det handlar om krig, om romans och om ära.

BBC 2006

Del 6

Det romerska imperiets historia

Del 6 av 6 i den brittiska dramaserien om Roms historia handlar om invasionen av goterna 410 e.Kr. En händelse som blir början till Roms fall. Goternas konung Alarik blir nekad land av kejsar Honorius och kriget är ett faktum.

Alarik marcherade med sina trupper genom Italien för att belägra Rom. Svält och sjukdom drabbade de instängda invånarna. Däribland kejsarens egen syster Galla Placidia.

Det handlar om krig, om romans och om ära.

BBC 2006

Publicerat 17 apr, 2012
Tillgängligt till Ej tillgängligt