TV > Draken och korset > Draken och korset – Mellan kristendom och asatro

Draken och korset - Mellan kristendom och asatro

Draken och korset – Mellan kristendom och asatro

Filmen "Draken och korset" berättar om de märkliga och unika norska stavkyrkornas arkitektur och konstnärliga utsmyckning.

Stavkyrkorna är Norges främsta bidrag till arkitekturhistorien. De har en säregen skönhet. I skärningspunkten mellan vikingakonst och gotik, mellan asatro och kristendom skapade ett litet folk i Europas nordliga utkant några av de vackraste och mest särpräglade sakrala byggnader som världen känner.

Kyrkornas arkitektur ligger mycket nära det sätt att bygga som användes i Norden under vikingatiden och i flera hundra år efter att Norge kristnades under 1000-talet byggdes kyrkor där den kristna och hedniska kulturen blandades – där både Jesus och Oden finns representerade.

Film producerad av Northern Lights i Norge med Jan Olav Brynjulsen och Göran Gunér.

Draken och korset – Mellan kristendom och asatro

Draken och korset - Mellan kristendom och asatro

Filmen "Draken och korset" berättar om de märkliga och unika norska stavkyrkornas arkitektur och konstnärliga utsmyckning.

Stavkyrkorna är Norges främsta bidrag till arkitekturhistorien. De har en säregen skönhet. I skärningspunkten mellan vikingakonst och gotik, mellan asatro och kristendom skapade ett litet folk i Europas nordliga utkant några av de vackraste och mest särpräglade sakrala byggnader som världen känner.

Kyrkornas arkitektur ligger mycket nära det sätt att bygga som användes i Norden under vikingatiden och i flera hundra år efter att Norge kristnades under 1000-talet byggdes kyrkor där den kristna och hedniska kulturen blandades – där både Jesus och Oden finns representerade.

Film producerad av Northern Lights i Norge med Jan Olav Brynjulsen och Göran Gunér.

Publicerat 19 apr, 2010
Tillgängligt till Ej tillgängligt