Engelsbergsseminariet 2018: Kunskap och information

Del 7 av 12: Brendan O’Neill

Har vi nått tiden för upplysningens slut? Är censur och konsensuskultur på väg att ta över debatten på universiteten i Storbritannien och i andra länder? Brendan O’Neill, redaktör för nättidningen Spiked, slår ett slag för yttrandefriheten.

Inspelat på Engelsbergs bruk i juni 2018.

Del 7 av 12: Brendan O’Neill

Engelsbergsseminariet 2018: Kunskap och information

Har vi nått tiden för upplysningens slut? Är censur och konsensuskultur på väg att ta över debatten på universiteten i Storbritannien och i andra länder? Brendan O’Neill, redaktör för nättidningen Spiked, slår ett slag för yttrandefriheten.

Inspelat på Engelsbergs bruk i juni 2018.

Publicerat 08 jan, 2019
Tillgängligt till Tills vidare

Del 12 av 12: Andrew Keen

Andrew Keen är en av den digitala utvecklingens största kritiker. I spåren av den digitala revolutionen finner vi ekonomisk ojämlikhet, arbetslöshet, kulturkriser och övervakningskapitalism, argumenterar han. Frågan är hur människan ska ta tillbaka samhället från algoritmerna?
08 jan, 2019

Del 11 av 12: Nicklas Berild Lundblad

Kan en chef på Google vara teknikskeptisk? Kanske. Nicklas Berild Lundblad, samhällspolitisk chef på Google, efterlyser en mer nyanserad teknik- och digitaliseringsdebatt. Diskussionen måste bort från den svart-vita synen i vilken digitalisering och teknik antingen innebär vår frälsning eller allas undergång, vägen framåt kan faktiskt gå mellan de två extrempunkterna, menar Lundblad.
08 jan, 2019

Del 10 av 12: Martin Ingvar

Vad händer med vår språkinlärning och sociala utveckling i takt med att såväl språk som social kontext alltmer förflyttas till en virtuell dimension? Martin Ingvar, hjärnforskare och professor vid Karolinska institutet, berättar om hur våra hjärnor påverkas av en värld som blir mer och mer digital.
08 jan, 2019

Del 9 av 12: Peter Frankopan

Dagens sammanlänkade samhälle är inte nytt. Redan under antiken fanns globala nätverk som sträckte sig över kontinenterna. På dessa vägar färdades inte bara gods, utan även religioner, teknologier och kunskap. Peter Frankopan, författare till boken Sidenvägarna och professor vid Oxfords universitet, ger oss ett historiskt perspektiv på kunskaps- och informationsutbyte.
08 jan, 2019

Del 8 av 12: Fraser Nelson

Psykologiprofessorn Jordan B Peterson, hjärnforskaren Sam Harris, journalisten Rod Liddle – de är några av de personer som utgör vad som kommit att kallats ”the intellectual dark webb”. I denna upplysta ”mörka webb” samlas de som inte får plats i den allt trängre åsiktskorridoren – men det är inte de som står utanför åsiktskorridoren som är de egentliga radikalerna. Fraser Nelson, brittisk journalist och författare förklarar varför.
08 jan, 2019

Del 6 av 12: David Goodhart

Brexit och Trump – två saker under 2016 som för många upplevdes som chockartade. En rad teorier har presenterats för att förklara de två händelserna. David Goodhart, upphovsmannen bakom begreppen ”Somewheres” och ”Anywheres”, har en egen teori om varför det har blivit så här: Västvärldens elit består av dem som har bäst kognitiv förmåga, men prioriteringarna för denna elit är inte desamma som för den övriga befolkningen.
08 jan, 2019

Del 5 av 12: Christopher Coker

Västvärlden är inte den enda kultur som påverkats av yttre influenser. Till och med det historiskt isolerade Kina tog under 1000-talet intryck av buddismen. Långt senare medförde Jesuiternas ankomst nya insikter. Att kunskap sprids mellan kulturer brukar ses som något positivt. Detta är nu på väg att ändras. Christopher Coker, professor vid London School of Economics, förklarar hur länder som dagens Kina och Ryssland förespråkar ett narrativ som hävdar att kulturella utbyten är omöjliga och oönskade – och varför det inte stämmer.
08 jan, 2019

Del 4 av 12: Nicholas Carr

Det är fel att likställa kunskap med information. Det är fel att tro att sociala medier leder till ökad förståelse och skapar mellanmänskliga band i samhället. Nicholas Carr, författare och journalist, sammanfattar forskningen och berättar varför du borde lägga bort mobiltelefonen om du vill få mer gjort.
08 jan, 2019

Del 3 av 12: Gill Bennett

Del 3 av 12. Desinformation, propaganda eller fake news? Gill Bennet, tidigare chefshistoriker vid brittiska Foreign and Commonwealth Office, reder ut begreppen och vad som skiljer dem åt.
08 jan, 2019

Del 2 av 12: Erica Benner

Erica Benner, politisk filosof och författare, diskuterar begreppen auktoritet och kunskap och hur de hör ihop. I vår moderna demokratin kan vi undgå att själva behöva söka efter kunskap genom att välja auktoritära företrädare som vi tror har de rätta svaren. Motgiftet är ett återupptäckande av den individuella kunskapstörsten.
08 jan, 2019

Del 1 av 12: Mark Pagel

Människan är unik bland djuren. Vår närmsta genetiska kusin schimpansen lever kvar i djungeln medan människan bygger smartphones och självstyrda bilar. Vad ligger bakom denna skillnad i utveckling? Mark Pagel, professor i evolutionsbiologi, berättar att den avgörande faktorn är vår förmåga att ackumulera och kopiera kunskap från våra föregångare. Till skillnad från schimpansen behöver vi bara uppfinna hjulet en gång.
08 jan, 2019