Farväl till feminismen?

Del 3

Del 3 av 3. Föredrag med Roland Poirier Martinsson - Farväl till feminismen?, Ebba Busch - Framtidens feminism, Bahareh Andersson - Kulturrelativism och samhällets ansvar för hedersbrott, samt Alice Teodorescu.

Kommer feminismen att överleva politikens björnkram, och vilka är i så fall de nya feministerna? Vart är feminismen på väg?

Inspelning från Engelsbergs herrgård av Svenska Filmbolaget 2011.

Del 3

Farväl till feminismen?

Del 3 av 3. Föredrag med Roland Poirier Martinsson - Farväl till feminismen?, Ebba Busch - Framtidens feminism, Bahareh Andersson - Kulturrelativism och samhällets ansvar för hedersbrott, samt Alice Teodorescu.

Kommer feminismen att överleva politikens björnkram, och vilka är i så fall de nya feministerna? Vart är feminismen på väg?

Inspelning från Engelsbergs herrgård av Svenska Filmbolaget 2011.

Publicerat 09 nov, 2011
Tillgängligt till Tills vidare

Del 2

Del 2 av 3. Föredrag med Sofia Arkelsten - Finns det ett samhällsproblem?, Nyamko Sabuni - Kvotering, alltid fel? samt Thomas Gür - Kvinnor och barn först - Mannen som förbrukningsvara.
09 nov, 2011

Del 1

Föredrag med: Steven Sampson - Livet före feminismen, Anita Du Rietz - Svenska kvinnors företagande under 400 år, Susanna Popova - Från elitfeminister till kvinnliga företagare. Från seminariet "Farväl till feminismen?" med Lotta Gröning.
09 nov, 2011