TV > Framtidens landsbygd

Framtidens landsbygd

Fyra samtal om den nya ruralismen och landsbygdens agrara urbanism. Dessutom kommer serien ta upp hållbar livsmedelsproduktion och samhällsplanering i stort. Vilka stora utmaningar väntar oss i framtiden? Hur kommer minskad användning av fossila bränslen att påverka landsbygden? Och vilken roll kommer vår landsbygds utformning och odlingen av organisk mat att spela?

Tigran Haas från KTH’s Arkitekturskola intervjuar fyra arkitekter, författare och stadsplanerare:

Thomas Melin – Landsbygdskopplingar och ömsesidiga beroenden.

James H Kunstler – Nytt landskap för globala utmaningar.

Anders Duany – Jordbruksurbanismen.

Patrick Holden – Omprövning av livsmedelsproduktionen.

Framtidens landsbygd

Fyra samtal om den nya ruralismen och landsbygdens agrara urbanism. Dessutom kommer serien ta upp hållbar livsmedelsproduktion och samhällsplanering i stort. Vilka stora utmaningar väntar oss i framtiden? Hur kommer minskad användning av fossila bränslen att påverka landsbygden? Och vilken roll kommer vår landsbygds utformning och odlingen av organisk mat att spela?

Tigran Haas från KTH’s Arkitekturskola intervjuar fyra arkitekter, författare och stadsplanerare:

Thomas Melin – Landsbygdskopplingar och ömsesidiga beroenden.

James H Kunstler – Nytt landskap för globala utmaningar.

Anders Duany – Jordbruksurbanismen.

Patrick Holden – Omprövning av livsmedelsproduktionen.

Publicerat 10 nov, 2014

Del 4 av 4: Patrick Holden

Del 4 av 4. Patrick Holden är sedan lång tid tillbaka rådgivare till Prinsen av Wales i hållbarhetsfrågor med speciellt fokus på ekologisk matodling. Han driver även en ekologisk mjölkgård i Wales. Patrick är också grundare av "Sustainable Food Trust", en ny organisation som arbetar internationellt för att främja mer hållbara livsmedelssystem.
26 nov, 2014

Del 3 av 4: Andrés Duany

Del 3 av 4. Andrés Duany är chef på Duany Plater Zyberk & Company i Miami. Duany är planerare, arkitekt och författare samt grundare av den rörelse som i USA brukar kallas Nyurbanism. Hans arbete på firman och inom Congress for New Urbanism bygger på en planeringsfilosofi som syftar till att sätta stopp för byggandet av stadens växande förorter.
18 nov, 2014

Del 2 av 4: James Howard Kunstler

Del 2 av 4. James Howard Kunstler är en amerikansk författare, kritiker, bloggare och föredragshållare. Han är mest känd för sin bok "The Geography of Nowhere" (1994), en historia om amerikanska förorter, bilism och stadsutveckling.
11 nov, 2014

Del 1 av 4: Thomas Melin

Del 1 av 4. Thomas Melin är arkitekt, planerare och chef för UN-habitats kontor för yttre förbindelser. UN-habitat ska främja socialt och miljömässigt hållbart boende. Melin arbetar även med kopplingen mellan staden och landsbygden samt deras beroende av varandra med fokus på det globala perspektivet.
10 nov, 2014