TV > Future of Places > Del 3: Den nya ekonomin kring platser

Future of Places

Del 3: Den nya ekonomin kring platser

Talare: Fred Kent: Funktionsblandade destinationer. David Sim: Den mänskliga dimensionen. Från Norra Latin i Stockholm 24-26 juni 2013.

Konferensen utgår från att ett större fokus än idag måste läggas på den offentliga miljön. I en tid av snabb urbanisering är frågan om stadens platser och deras användning mer avgörande för en positiv samhällsutveckling än vad vi vanligen föreställer oss. Detta gäller för alla sorters stadsbildningar, från utvecklingsländernas kåkstäder till i-ländernas metropoler. Städerna måste först och främst diskuteras utifrån sociala, ekonomiska, ekologiska och kulturella aspekter. Med ett sådant perspektiv kommer platserna, inte byggnaderna, att stå i fokus. Dessutom ger platsperspektivet en möjlighet att skapa samsyn mellan alla de skilda professioner som är involverade i stadsbyggnadsprojekten. Future of Places-konferensen 2013 är den första av tre som betonar vikten av att sätta människan och platsen i centrum i stadsbyggandet. Tanken är att dessa sammankomster ska influera förberedelseprocessen till Habitat III, en stor global FN-konferens om stadsfrågor som ska hållas 2016.

Del 3: Den nya ekonomin kring platser

Future of Places

Talare: Fred Kent: Funktionsblandade destinationer. David Sim: Den mänskliga dimensionen. Från Norra Latin i Stockholm 24-26 juni 2013.

Konferensen utgår från att ett större fokus än idag måste läggas på den offentliga miljön. I en tid av snabb urbanisering är frågan om stadens platser och deras användning mer avgörande för en positiv samhällsutveckling än vad vi vanligen föreställer oss. Detta gäller för alla sorters stadsbildningar, från utvecklingsländernas kåkstäder till i-ländernas metropoler. Städerna måste först och främst diskuteras utifrån sociala, ekonomiska, ekologiska och kulturella aspekter. Med ett sådant perspektiv kommer platserna, inte byggnaderna, att stå i fokus. Dessutom ger platsperspektivet en möjlighet att skapa samsyn mellan alla de skilda professioner som är involverade i stadsbyggnadsprojekten. Future of Places-konferensen 2013 är den första av tre som betonar vikten av att sätta människan och platsen i centrum i stadsbyggandet. Tanken är att dessa sammankomster ska influera förberedelseprocessen till Habitat III, en stor global FN-konferens om stadsfrågor som ska hållas 2016.

Publicerat 08 okt, 2013
Tillgängligt till Tills vidare

Del 10: Diskussion

Future of Places-konferensen 2013 (24-26 juni på Norra Latin i Stockholm) är den första av tre som betonar vikten av att sätta människan och platsen i centrum i stadsbyggandet. Tanken är att dessa sammankomster ska influera förberedelseprocessen till Habitat III, en stor global FN-konferens om stadsfrågor som ska hållas 2016.
08 okt, 2013

Del 9: Slutdebatt

Med K. Loflin, E. Plater-Zyberk, med flera. Future of Places-konferensen 2013 är den första av tre som betonar vikten av att sätta människan och platsen i centrum i stadsbyggandet. Tanken är att dessa sammankomster ska influera förberedelseprocessen till Habitat III, en stor global FN-konferens om stadsfrågor som ska hållas 2016.
08 okt, 2013

Del 8: Tradition och framtid

Talare: Katherine Loflin: Varför knyter man an till en plats? Andrés Duany: Future of places. Från Norra Latin i Stockholm 24-26 juni 2013.
08 okt, 2013

Del 7: Platser i praktiken

Talare: Caline D'cruz: Stadsutveckling underifrån. Peter Smith: Ledarskap och medborgardialog. Diskussion. Från Norra Latin i Stockholm 24-26 juni 2013.
08 okt, 2013

Del 6: Platser i praktiken

Talare: Dan Gilmartin: Placemaking i Michigan. Shapira Narang Suri: Hur man inkluderar alla i stadsplaneringen. Willie Logan: Platser i omvandling. Från Norra Latin i Stockholm 24-26 juni 2013.
08 okt, 2013

Del 5: Platser i praktiken

Talare: Pietro Garau: Agenda för offentliga platser. Jed Patrick E. Mabilog: Medborgardialog i stadsutvecklingen. Hilmy Mohamed: Hur man engagerar intressenter i stadsdiskussionen. Andrés Borthagaray: Mobilitet i vardagslivet. Diskussion. Från Norra Latin i Stockholm 24-26 juni 2013.
08 okt, 2013

Del 4: Den nya ekonomin kring platser

Talare: Chris Leinberger: Platsers ekonomiska värde. Suzanne Hall: Stad, gator och medborgare. Patricia de Lille: Hur man läker ihop stadens fragment. Diskussion.
08 okt, 2013

Del 2: Utmaningar och möjligheter för den offentliga miljön

Talare: Alfredo Billembourg och Hubert Klumpner: Offentlig miljö och människors platser. Ali Madanipour: Vem äger den offentliga miljön? Paul Murrain: Platser i stort och smått. Från Norra Latin i Stockholm 24-26 juni 2013.
08 okt, 2013

Serieintroduktion del 1 av 10

Peter Elmlund och Thomas Melin berättar om FN-projektet Future of Places. Från Norra Latin i Stockholm 24-26 juni 2013.
08 okt, 2013