TV > Global Axess 2008: Om Ryssland > Geoffrey Hosking – Ryska härskare

Global Axess

Geoffrey Hosking – Ryska härskare

Geoffrey Hosking är forskare vid den renommerade School of Slavonic and East European Studies vid University College i London. Hosking har i en rad av böcker tagit upp problemet med att Ryssland växte fram som ett imperium och inte som en nationalstat. Det var fråga om en ständigt växande stat, där folk med tiden blev ryssar.

Det var dessutom fråga om en stat som leddes av starka män och helt saknade vad vi kallar civilsamhälle, ett medborgarsamhälle. Denna ryska tradition fortsattes under sovjettiden. När Sovjetunionen föll sönder framträdde ur ruinerna en stat som inte var vare sig en nationalstat eller ett medborgarsamhälle.

I sitt samtal med Anders Hellner pekar Geoffrey Hosking på att vi bör vara särskilt uppmärksamma på vad man skulle kunna kalla en paradox: den ryska nation som egentligen inte fanns och det medborgarsamhälle som egentligen inte existerade vare sig under tsardömet eller den sovjetiska epoken blev båda verklighet under den demokratisering och öppenhet som Michail Gorbatjov införde i slutet av 1980-talet. Denna nya ryska offentlighet vände sig mot själva Sovjetunionen. Boris Jeltsin kunde fösa Gorbatjov åt sidan i Rysslands namn och själv bli den nye ledaren.

Hur det sedan gick vet vi. Frågan om hur det nu ska gå för Ryssland svarar inte Geoffrey Hosking på. I programmet får vi en god förklaring till hans försiktighet.

Geoffrey Hosking – Ryska härskare

Global Axess

Geoffrey Hosking är forskare vid den renommerade School of Slavonic and East European Studies vid University College i London. Hosking har i en rad av böcker tagit upp problemet med att Ryssland växte fram som ett imperium och inte som en nationalstat. Det var fråga om en ständigt växande stat, där folk med tiden blev ryssar.

Det var dessutom fråga om en stat som leddes av starka män och helt saknade vad vi kallar civilsamhälle, ett medborgarsamhälle. Denna ryska tradition fortsattes under sovjettiden. När Sovjetunionen föll sönder framträdde ur ruinerna en stat som inte var vare sig en nationalstat eller ett medborgarsamhälle.

I sitt samtal med Anders Hellner pekar Geoffrey Hosking på att vi bör vara särskilt uppmärksamma på vad man skulle kunna kalla en paradox: den ryska nation som egentligen inte fanns och det medborgarsamhälle som egentligen inte existerade vare sig under tsardömet eller den sovjetiska epoken blev båda verklighet under den demokratisering och öppenhet som Michail Gorbatjov införde i slutet av 1980-talet. Denna nya ryska offentlighet vände sig mot själva Sovjetunionen. Boris Jeltsin kunde fösa Gorbatjov åt sidan i Rysslands namn och själv bli den nye ledaren.

Hur det sedan gick vet vi. Frågan om hur det nu ska gå för Ryssland svarar inte Geoffrey Hosking på. I programmet får vi en god förklaring till hans försiktighet.

Publicerat 14 apr, 2009
Tillgängligt till Ej tillgängligt