TV > Global Axess 2008: Om Ryssland > Therése Delpeche – EU och Ryssland

Global Axess

Therése Delpeche – EU och Ryssland

Den framstående franska intellektuella Therèse Delpeche har avlidit efter en längre tids sjukdom. Hon skulle ha besökt Sverige i april för ett seminarium om våldets rötter som arrangeras av Johnsonstiftelsen. Delpeche hade ett långt förflutet som rådgivare åt den franska regeringen i ryska frågor. I den här intervjun från 2008 begränsade hon sig dock inte till franska intressen. Hon sätter EUs Rysslandspolitik i centrum.

Therèse Delpeche karaktäriserade inte bara EUs och USAs utan även Rysslands utrikespolitik enligt maximen ”one damned thing after another”. Frasen används för att markera att det inte finns någon mening i historien. Här får vi möta en expert som talar om för oss varför vi inte bör försöka finna någon mening i den internationella politiken över huvudtaget.

Denna franska expert intog en hållning beträffande EUs önskvärda politik mot Ryssland som snarast ett uttryck för en pragmatism, som vi brukar förknippa med britter. Therèse Delpeche avvisade förvisso den eftergiftspolitik som kallas appeasement och började användas sedan västmakterna kapitulerat för Hitlers krav på Tjeckoslovakien i Münchenöverenskommelsen 1938. Istället förespråkade Delpeche rapprochement, närmande. Innebörden är att EU kan bidra till stabilitet och fredliga förhållanden i Europa och världen genom att fläta in Ryssland i ett nätverk där man kan gynna ömsesidiga intressen inom både säkerhetspolitik, energifrågor och ekonomi.

Therése Delpeche – EU och Ryssland

Global Axess

Den framstående franska intellektuella Therèse Delpeche har avlidit efter en längre tids sjukdom. Hon skulle ha besökt Sverige i april för ett seminarium om våldets rötter som arrangeras av Johnsonstiftelsen. Delpeche hade ett långt förflutet som rådgivare åt den franska regeringen i ryska frågor. I den här intervjun från 2008 begränsade hon sig dock inte till franska intressen. Hon sätter EUs Rysslandspolitik i centrum.

Therèse Delpeche karaktäriserade inte bara EUs och USAs utan även Rysslands utrikespolitik enligt maximen ”one damned thing after another”. Frasen används för att markera att det inte finns någon mening i historien. Här får vi möta en expert som talar om för oss varför vi inte bör försöka finna någon mening i den internationella politiken över huvudtaget.

Denna franska expert intog en hållning beträffande EUs önskvärda politik mot Ryssland som snarast ett uttryck för en pragmatism, som vi brukar förknippa med britter. Therèse Delpeche avvisade förvisso den eftergiftspolitik som kallas appeasement och började användas sedan västmakterna kapitulerat för Hitlers krav på Tjeckoslovakien i Münchenöverenskommelsen 1938. Istället förespråkade Delpeche rapprochement, närmande. Innebörden är att EU kan bidra till stabilitet och fredliga förhållanden i Europa och världen genom att fläta in Ryssland i ett nätverk där man kan gynna ömsesidiga intressen inom både säkerhetspolitik, energifrågor och ekonomi.

Publicerat 26 jan, 2009
Tillgängligt till Ej tillgängligt