TV > Global Axess 2017: Nationer, stater och imperier > Del 12 av 13: Nationer och stater vs Europa

Global Axess 2017: Nationer, stater och imperier

Del 12 av 13: Nationer och stater vs Europa

Del 12 av 13. Är Angela Merkel verkligen den fria världens ledare? Och hur påverkas Tyskland av migrationskrisen? Paulina Neuding möter Josef Joffe, chefredaktör för Die Zeit och senior fellow vid Hoover Institution, i ett samtal om Tyskland och landets relation till USA.

Inspelat på Engelsbergs bruk i juni 2017.

Del 12 av 13: Nationer och stater vs Europa

Global Axess 2017: Nationer, stater och imperier

Del 12 av 13. Är Angela Merkel verkligen den fria världens ledare? Och hur påverkas Tyskland av migrationskrisen? Paulina Neuding möter Josef Joffe, chefredaktör för Die Zeit och senior fellow vid Hoover Institution, i ett samtal om Tyskland och landets relation till USA.

Inspelat på Engelsbergs bruk i juni 2017.

Publicerat 02 okt, 2017
Tillgängligt till Tills vidare

Del 13 av 13: Flaggornas betydelse i en nationalistisk tid

Del 13 av 13. Varför finns det en sådan patriotisk laddning i en färgad tygbit? Tim Marshall, under många år utrikeskorrespondent för Sky News, blev tidigt intresserad av flaggornas betydelse i politiken. Flaggan har inget eget budskap. Det är vi som laddar flaggan med tradition, nationalkänsla och stolthet, menar Tim Marshall. Den svarta IS-flaggan skrämmer vettet ur fienden, mer än de soldater som rycker fram under sitt banér.
02 okt, 2017

Del 11 av 13: USA:s konstitution på 2000-talet

Del 11 av 13. Philip Bobbitt är professor i juridik vid Columbia University i USA. Han är expert på konstitutionell rätt men har även tjänstgjort som säkerhetspolitisk rådgivare vid Vita Huset. Han är författare till ett antal böcker inom försvars- och säkerhetspolitiska frågor. Tillsammans med Mattias Hessérus samtalar han om den amerikanska konstitutionens historia och dess betydelse för USA som stormakt.
02 okt, 2017

Del 10 av 13: Imperier och visioner

Del 10 av 13. Lawrence James är brittisk historiker och författare. Han har skrivit flera böcker om det brittiska imperiet och skriver ibland för tidskrifter som The Times och Literary Review. Här samtalar han med Mattias Hessérus om det brittiska imperiets förhållande till och beroende av massmedia.
02 okt, 2017

Del 9 av 13: Fanns det nationalism under antiken?

Del 9 av 13. Robin Lane Fox är professor i klassisk historia vid Oxford University. Han diskuterar om den nationella identiteten är ett modernt påfund eller om det i den antika världen fanns nationalkänsla, nationell identitet och nationalism, tillsammans med Thomas Gür.
02 okt, 2017

Del 8 av 13: Den italienska nationalismens globala nätverk

Del 8 av 13. År 1815 fanns Italien inte på kartan. Men franska revolutionen och det tidiga 1800-talets frihetsidéer i Europa tände en gryende dröm om ett land som förenades av historien och språket. Professor Lucy Riall berättar om de två personligheter som från exilen ledde det som kallas Il Risorgimento: Guiseppe Mazzini och Guiseppe Garibaldi. Gaibaldi hyllas ännu som landets skapare.
26 sep, 2017

Del 7 av 13: Storbritannien – Kungamakt och imperium

Del 7 av 13. Tom Holland är brittisk historiker, författare och programledare som bland annat har gjort en uppmärksammad dokumentär om Islamiska Staten. Här berättar han den bortglömda historien om formandet av England för drygt tusen år sedan, utgående från sin bok om kung Aethelstan, i ett samtal med Niklas Ekdal.
18 sep, 2017

Del 6 av 13: Patriotism och religion i italienska stadsstater

Del 6 av 13. Maurizio Viroli är professor i politisk teori vid Princeton University och Università di Bologna. Han berättar om de italienska stadsrepublikerna under medeltiden och hur uppfattningen om dem ändrades från avskyvärda tyrannier till demokratiska idealsamhällen genom åren. Thomas Gür intervjuar.
11 sep, 2017

Del 5 av 13: Ande, gud och kung

Del 5 av 13. 5. I västerlandet förknippar många hinduismen med Mahatma Gandhi och hans budskap om ickevåld och tolerans. Men hinduismen är en mycket mer mångfacetterad religion, säger Jessica Frazier. Skapelseberättelserna är många och olika. Men en sak förenar alla hinduer. Det gudomliga markeras av en plats. Platsen är den gud man tillber. Detta kan delvis förklara hinduers våld mot muslimer, när båda religionernas företrädare gör anspråk på samma plats.
04 sep, 2017

Del 4 av 13: Legitimitet för staternas hierarki

Del 4 av 13. 4. Carlos Escudé är en latinamerikansk statsvetare som bland annat har varit rådgivare till Argentinas regering i utrikesfrågor, och myntat begreppet “perifer realism”. I det här programmet analyserar han hierarkin mellan stater, med utgångspunkt från innehav av massförstörelsevapen, i ett samtal med Niklas Ekdal.
29 aug, 2017

Del 3 av 13: Mellanösternkonfliktens historiska rötter

Del 3 av 13. General Sir Simon Mayall har bakom sig fyrtio års militär karriär i Mellanöstern. Han talar med Paulina Neuding om den så kallade arabiska våren, Islamiska statens uppgång, och hur både politiker och medier i väst missförstår händelser och processer i den muslimska världen.
22 aug, 2017

Del 2 av 13: Var känner människan sig hemma?

Del 2 av 13. David Goodhart är en brittisk journalist och grundare av Prospect Magazine. Han berättar om de försmådda massornas demokratiska revolt mot eliterna i Västvärlden för Thomas Gür – och om hur de som anser att rötter är viktigare än resor nu sätter ned foten.
14 aug, 2017

Del 1 av 13: USA: Nation eller imperium under Trump

Del 1 av 13. Charles S. Maier är en amerikansk historiker och professor vid Harvard University. Han har bland annat väckt stor uppmärksamhet med sin bok “Among Empires”, där han jämför USA med tidigare imperier i historien, särskilt Rom. Här ger han sin bild av samtida amerikansk politik och identitet, i ett samtal med Niklas Ekdal.
14 aug, 2017