TV > Har Gud återuppstått? > Religionen i samhället

Har Gud återuppstått?

Religionen i samhället

Del 2 av 3. Vad kännetecknar övergången till det postsekulära samhället? Talare: Andreas Johansson Heinö - Om religion och politik i ett postsekulärt Sverige, Torbjörn Tännsjö - Konsekvenser av Guds återkomst för den offentliga moralen, Eli Göndör - Muslimska kvinnor i Israel, Cecilia Dalman Eek - En tredje ståndpunkt i det kalla kriget mellan sekularism och religion.

Från ett globalt perspektiv attraherar religionerna på nytt folkmassorna. Medan Europa avkristnas missionerar kyrkan framgångsrikt i Afrika, Asien och Afrika, vilket har gjort kristendomen till världens snabbast växande religion år 2013. Från ett politiskt perspektiv har religionen åter blivit en kraft att räkna med. Den radikala islamismen driver i viktiga avseenden stormakternas utrikes- och säkerhetspolitik.

Det är inte uppenbart att det offentliga samtalet i Sverige har följt med i den internationella diskussionen. I seminariet följs tre olika spår som belyser religionens comeback och tar fasta på den internationella diskursen.

En inspelning från van der Nootska Palatset i Stockholm, oktober 2013.

Religionen i samhället

Har Gud återuppstått?

Del 2 av 3. Vad kännetecknar övergången till det postsekulära samhället? Talare: Andreas Johansson Heinö - Om religion och politik i ett postsekulärt Sverige, Torbjörn Tännsjö - Konsekvenser av Guds återkomst för den offentliga moralen, Eli Göndör - Muslimska kvinnor i Israel, Cecilia Dalman Eek - En tredje ståndpunkt i det kalla kriget mellan sekularism och religion.

Från ett globalt perspektiv attraherar religionerna på nytt folkmassorna. Medan Europa avkristnas missionerar kyrkan framgångsrikt i Afrika, Asien och Afrika, vilket har gjort kristendomen till världens snabbast växande religion år 2013. Från ett politiskt perspektiv har religionen åter blivit en kraft att räkna med. Den radikala islamismen driver i viktiga avseenden stormakternas utrikes- och säkerhetspolitik.

Det är inte uppenbart att det offentliga samtalet i Sverige har följt med i den internationella diskussionen. I seminariet följs tre olika spår som belyser religionens comeback och tar fasta på den internationella diskursen.

En inspelning från van der Nootska Palatset i Stockholm, oktober 2013.

Publicerat 20 nov, 2013
Tillgängligt till Ej tillgängligt

Den religiösa erfarenheten

Del 3 av 3. Hur ser samtidens religiösa erfarenhet ut från ett andligt, psykologiskt eller biologiskt perspektiv? Talare: Gösta Hallonsten - Religion är ingen privatsak, Antoon Geels - Hur är den religiösa upplevelsen psykologiskt sett möjlig?, Owe Wikström - Inget vet - om sökandets livshållning. Avslutande diskussion.
20 nov, 2013