TV > Har Gud återuppstått? > Religionen och det öppna samhället

Har Gud återuppstått?

Religionen och det öppna samhället

Del 1 av 3. Hur förhåller sig religionen till det öppna samhället - understödjer den det eller utmanar den det? Talare: Bengt Westerberg - Sekulär stat förutsättning för religionsfrihet, Roland Poirier-Martinsson - Myten om det religiösa våldet, Ulf Jonsson - Jürgen Habermas: återuppståndelsens profet, Lotta Knutsson-Bråkenhielm - Dialogen mellan vetenskap och religion i det öppna samhället.

Från ett globalt perspektiv attraherar religionerna på nytt folkmassorna. Medan Europa avkristnas missionerar kyrkan framgångsrikt i Afrika, Asien och Afrika, vilket har gjort kristendomen till världens snabbast växande religion år 2013. Från ett politiskt perspektiv har religionen åter blivit en kraft att räkna med. Den radikala islamismen driver i viktiga avseenden stormakternas utrikes- och säkerhetspolitik.

Det är inte uppenbart att det offentliga samtalet i Sverige har följt med i den internationella diskussionen. I seminariet följs tre olika spår som belyser religionens comeback och tar fasta på den internationella diskursen.

En inspelning från van der Nootska Palatset i Stockholm, oktober 2013.

Religionen och det öppna samhället

Har Gud återuppstått?

Del 1 av 3. Hur förhåller sig religionen till det öppna samhället - understödjer den det eller utmanar den det? Talare: Bengt Westerberg - Sekulär stat förutsättning för religionsfrihet, Roland Poirier-Martinsson - Myten om det religiösa våldet, Ulf Jonsson - Jürgen Habermas: återuppståndelsens profet, Lotta Knutsson-Bråkenhielm - Dialogen mellan vetenskap och religion i det öppna samhället.

Från ett globalt perspektiv attraherar religionerna på nytt folkmassorna. Medan Europa avkristnas missionerar kyrkan framgångsrikt i Afrika, Asien och Afrika, vilket har gjort kristendomen till världens snabbast växande religion år 2013. Från ett politiskt perspektiv har religionen åter blivit en kraft att räkna med. Den radikala islamismen driver i viktiga avseenden stormakternas utrikes- och säkerhetspolitik.

Det är inte uppenbart att det offentliga samtalet i Sverige har följt med i den internationella diskussionen. I seminariet följs tre olika spår som belyser religionens comeback och tar fasta på den internationella diskursen.

En inspelning från van der Nootska Palatset i Stockholm, oktober 2013.

Publicerat 20 nov, 2013
Tillgängligt till Ej tillgängligt

Den religiösa erfarenheten

Del 3 av 3. Hur ser samtidens religiösa erfarenhet ut från ett andligt, psykologiskt eller biologiskt perspektiv? Talare: Gösta Hallonsten - Religion är ingen privatsak, Antoon Geels - Hur är den religiösa upplevelsen psykologiskt sett möjlig?, Owe Wikström - Inget vet - om sökandets livshållning. Avslutande diskussion.
20 nov, 2013