Henrik VIII - en tyrann

Del 4: Tyrannen

Del 4 av 4, år 1533-1547. Brittisk dokumentär från 2009 om Henrik VIIIs sista fjorton år på tronen och hur hans tid som kung förändrade England.

De som hade hoppats på att avrättningen av Henriks andra fru Anne skulle leda till en återgång till den katolska kyrkan i Rom blev mycket besvikna då Henrik fortsatte på den inslagna vägen och kloster plundrades och dess skatter tillföll kungahuset. Om inte Henriks tredje fru Jane Seymour stoppat honom hade även universiteten i Oxford och Cambridge säkerligen mött samma öde. Dessa aktioner ledde till att England blev alltmer isolerat från omvärlden samtidigt som missnöjet pyrde inom landets gränser, men Henrik slog dock ner upproren brutalt och avrättade upprorsmakare. När Henrik VIII tog över tronen var den engelska tronen traditionellt svag och instabil, men när han lämnade den vid sin död 1547 hade den gjorts till en av de starkaste i Europa, och en ny engelsk identitet hade odlats.

Brittisk dokumentär från 2009, 50 min.

Del 4: Tyrannen

Henrik VIII - en tyrann

Del 4 av 4, år 1533-1547. Brittisk dokumentär från 2009 om Henrik VIIIs sista fjorton år på tronen och hur hans tid som kung förändrade England.

De som hade hoppats på att avrättningen av Henriks andra fru Anne skulle leda till en återgång till den katolska kyrkan i Rom blev mycket besvikna då Henrik fortsatte på den inslagna vägen och kloster plundrades och dess skatter tillföll kungahuset. Om inte Henriks tredje fru Jane Seymour stoppat honom hade även universiteten i Oxford och Cambridge säkerligen mött samma öde. Dessa aktioner ledde till att England blev alltmer isolerat från omvärlden samtidigt som missnöjet pyrde inom landets gränser, men Henrik slog dock ner upproren brutalt och avrättade upprorsmakare. När Henrik VIII tog över tronen var den engelska tronen traditionellt svag och instabil, men när han lämnade den vid sin död 1547 hade den gjorts till en av de starkaste i Europa, och en ny engelsk identitet hade odlats.

Brittisk dokumentär från 2009, 50 min.

Publicerat 11 jan, 2011
Tillgängligt till Ej tillgängligt