TV > Hilma af Klint i Berlin

Hilma af Klint i Berlin

Colourful images

Den 4 oktober 2013 ordnade Ax:son Johnsonstiftelsen tillsammans med Hamburger Bahnhof i Berlin ett internationellt konsthistoriskt symposium om den svenska konstnären och abstrakta pionjären Hilma af Klint. Vilken betydelse har Hilma af Klints gärning haft på den abstrakta konstens historia? Hur kan man förstå hennes verk i relation till övriga tidiga abstrakta konstnärer?

Detta är en fråga som varit levande ända sedan utställningen öppnade i Stockholm i februari samma år. Dessutom ges en genomgång av Goethes färglära vilken varit avgörande för de tidiga abstrakta konstnärerna, det antroposofiska inflytandet samt en inblick i af Klints relevans och betydelse för samtida konstnärer.

Hilma af Klint i Berlin

Colourful images

Den 4 oktober 2013 ordnade Ax:son Johnsonstiftelsen tillsammans med Hamburger Bahnhof i Berlin ett internationellt konsthistoriskt symposium om den svenska konstnären och abstrakta pionjären Hilma af Klint. Vilken betydelse har Hilma af Klints gärning haft på den abstrakta konstens historia? Hur kan man förstå hennes verk i relation till övriga tidiga abstrakta konstnärer?

Detta är en fråga som varit levande ända sedan utställningen öppnade i Stockholm i februari samma år. Dessutom ges en genomgång av Goethes färglära vilken varit avgörande för de tidiga abstrakta konstnärerna, det antroposofiska inflytandet samt en inblick i af Klints relevans och betydelse för samtida konstnärer.

Publicerat 09 dec, 2013

Del 3 av 3

Del 3 av 3. Medverkande: Tal R - Colour, Contemporary Painting and the Significance of Hilma af Klint, Beat Wyss, Julia Voss, moderator.
10 dec, 2013

Del 2 av 3

Del 2 av 3. Medverkande: Pehr Sällström - Goethe's Colour Theory, Hanne Loreck - The Ornamental and the Diagrammatic: On Early Abstraction and Spiritual Statements, Gertrud Sandqvist - Hilma af Klint and Contemporary Art.
09 dec, 2013

Del 1 av 3

Del 1 av 3. Den 4 oktober 2013 ordnade Ax:son Johnsonstiftelsen tillsammans med Hamburger Bahnhof i Berlin ett internationellt konsthistoriskt symposium om den svenska konstnären och abstrakta pionjären Hilma af Klint.
09 dec, 2013