Colourful images - Hilma af Klint i Berlin

Del 1 av 3

Del 1 av 3. Den 4 oktober 2013 ordnade Ax:son Johnsonstiftelsen tillsammans med Hamburger Bahnhof i Berlin ett internationellt konsthistoriskt symposium om den svenska konstnären och abstrakta pionjären Hilma af Klint.

Del 1 av 3

Colourful images - Hilma af Klint i Berlin

Del 1 av 3. Den 4 oktober 2013 ordnade Ax:son Johnsonstiftelsen tillsammans med Hamburger Bahnhof i Berlin ett internationellt konsthistoriskt symposium om den svenska konstnären och abstrakta pionjären Hilma af Klint.
Publicerat 09 dec, 2013
Tillgängligt till Tills vidare

Del 3 av 3

Del 3 av 3. Medverkande: Tal R - Colour, Contemporary Painting and the Significance of Hilma af Klint, Beat Wyss, Julia Voss, moderator.
10 dec, 2013

Del 2 av 3

Del 2 av 3. Medverkande: Pehr Sällström - Goethe's Colour Theory, Hanne Loreck - The Ornamental and the Diagrammatic: On Early Abstraction and Spiritual Statements, Gertrud Sandqvist - Hilma af Klint and Contemporary Art.
09 dec, 2013