Konst och mening

David Lomas om biologi och abstraktion

Konsthistorikern David Lomas är professor vid University of Manchester. Han är chef för Center för studier i surrealism och dess arv. I detta samtal med Thomas Gür talar han bland annat om konst och dess förhållande till biologi.

Producerad av Svenska Filmbolaget på Moderna museet i maj 2013

David Lomas om biologi och abstraktion

Konst och mening

Konsthistorikern David Lomas är professor vid University of Manchester. Han är chef för Center för studier i surrealism och dess arv. I detta samtal med Thomas Gür talar han bland annat om konst och dess förhållande till biologi.

Producerad av Svenska Filmbolaget på Moderna museet i maj 2013

Publicerat 21 maj, 2013
Tillgängligt till Ej tillgängligt