Hilma af Klint och andra visionärer

Del 4 av 11

Rudolf Steiner - filosof, pedagog, litteraturvetare, dramatiker, arkitekt samt antroposofins grundare. Men vem var denne mångsysslare och vilket inflytande hade han och hans filosofi på det västerländska tänkandet under 1900-talet?

Helmut Zander, professor i religionshistoria vid universitet i Fribourg samtalar med Thomas Gür om bakgrunden och historien kring teosofi och antroposofi.

Del 4 av 11

Hilma af Klint och andra visionärer

Rudolf Steiner - filosof, pedagog, litteraturvetare, dramatiker, arkitekt samt antroposofins grundare. Men vem var denne mångsysslare och vilket inflytande hade han och hans filosofi på det västerländska tänkandet under 1900-talet?

Helmut Zander, professor i religionshistoria vid universitet i Fribourg samtalar med Thomas Gür om bakgrunden och historien kring teosofi och antroposofi.

Publicerat 16 jul, 2013
Tillgängligt till Ej tillgängligt

Del 9 av 11

Del 9 av 11. Professor David Lomas kommer att tala om Hilma af Klints konstnärskap med särskilt fokus på de målningar som kallas för De Tio Största och inflytandet från dåtidens vitalism, Goethes färglära och naturfilosofin från tyskt 1800-tal.
19 aug, 2013