Hilma af Klint och andra visionärer

Del 8 av 11

Del 8 av 11. Dr. Marty Bax kommer att berätta om den holländske konstnären Piet Mondrian och om hans syn på konst, teosofi och Rudolf Steiner samt hans eget inflytande på den abstrakta konstens utveckling.

Marty Bax är en holländsk konsthistoriker med lång erfarenhet av att samarbeta med museer och andra konstinstitutioner världen över. Här intervjuas hon av Thomas Gür.

Del 8 av 11

Hilma af Klint och andra visionärer

Del 8 av 11. Dr. Marty Bax kommer att berätta om den holländske konstnären Piet Mondrian och om hans syn på konst, teosofi och Rudolf Steiner samt hans eget inflytande på den abstrakta konstens utveckling.

Marty Bax är en holländsk konsthistoriker med lång erfarenhet av att samarbeta med museer och andra konstinstitutioner världen över. Här intervjuas hon av Thomas Gür.

Publicerat 13 aug, 2013
Tillgängligt till Ej tillgängligt

Del 9 av 11

Del 9 av 11. Professor David Lomas kommer att tala om Hilma af Klints konstnärskap med särskilt fokus på de målningar som kallas för De Tio Största och inflytandet från dåtidens vitalism, Goethes färglära och naturfilosofin från tyskt 1800-tal.
19 aug, 2013