TV > De svenska historiedagarna i Norrköping > Den allmänna näringsfriheten 150 år

Historiedagarna i Norrköping

Den allmänna näringsfriheten 150 år

Under drygt två årtionden under artonhundratalets mitt genomgick vårt land en rad genomgripande reformer på skilda områden. Med dem lades grunden för det moderna Sverige och den närmast ofattbart snabba ökning i levnadsstandard som omfattade inte bara en smal elit, utan hela samhället. Ett avgörande moment i den processen blev införandet av den allmänna näringsfriheten 1864.

2014 blir det 150 år sedan förordningen trädde i kraft. Lena Andersson-Skog och Lars Magnusson, professorer i ekonomisk historia vid Umeå respektive Uppsala universitet, ger långsiktiga perspektiv på sammanhangen och krafterna i historien, förr och nu.

Den allmänna näringsfriheten 150 år

Historiedagarna i Norrköping

Under drygt två årtionden under artonhundratalets mitt genomgick vårt land en rad genomgripande reformer på skilda områden. Med dem lades grunden för det moderna Sverige och den närmast ofattbart snabba ökning i levnadsstandard som omfattade inte bara en smal elit, utan hela samhället. Ett avgörande moment i den processen blev införandet av den allmänna näringsfriheten 1864.

2014 blir det 150 år sedan förordningen trädde i kraft. Lena Andersson-Skog och Lars Magnusson, professorer i ekonomisk historia vid Umeå respektive Uppsala universitet, ger långsiktiga perspektiv på sammanhangen och krafterna i historien, förr och nu.

Publicerat 18 nov, 2014
Tillgängligt till Tills vidare

Modellbyggaren Polhem

När uppfinnaren Christopher Polhem tänkte för mycket kände han hur hans hjärna blev "öm och värkande". Kroppen blev matt och orkeslös av alla tankar han aldrig tidigare hade haft. Men ständigt sökte han efter nya kunskaper om världen och konstruerade den ena fantastiska maskinen efter den andra - gruvmaskiner, klockor, stekvändare, hänglås, mekaniska alfabet.
18 nov, 2014

Att levandegöra det förflutna

Efter kungar och makthavare kom opersonliga strukturer, men idag ges i historiesynen mer plats för aktörer och individer med olika bakgrund. Människors öden och handlingar i det förflutna är ofta intressanta och fängslande i sig men de kan också användas för att belysa den socialhistoriska utvecklingen och göra den mer begriplig, inte minst för skolelever.
18 nov, 2014

Slaget om 17 maj

Den svensk-norska unionen från 1814 föregicks av norska försök att efter skilsmässan från Danmark nå självständighet. En dansk prins valdes till kung och en grundlag fastslogs den 17 maj, men efter ett kort krig mot Sverige tvingades man in i unionen. Att fira 17 maj blev ett sätt för oppositionen i Norge att skapa en egen identitet.
18 nov, 2014

Var de Geer industrialiseringens fader i Sverige?

Talare: Lars Magnusson. I början av 1600-talet inledde den holländske affärsmannen Louis De Geer samarbete med den svenska kronan, vilket var första steget i en utveckling som ledde till att han i historieskrivningen tilldelats epitetet "den svenska industrins fader".
17 nov, 2014

Den nya världen och Sverige

Talare: Lennart Pehrson. Redan under 1600-talet var Sverige, tillsammans med England, Nederländerna och Frankrike, en europeisk kolonialmakt som gjorde anspråk på territorium i Nordamerika. Senare, på 1800-talet och det tidiga 1900-talet, utvandrade mer än en miljon svenskar till Amerika i vad som var världshistoriens största folkförflyttning.
17 nov, 2014