TV > De svenska historiedagarna i Tallinn > Del 5 av 8: Den gamla goda svensktiden i Estland

Historiedagarna i Tallinn

Del 5 av 8: Den gamla goda svensktiden i Estland

Fil dr Mart Kuldkepp, lektor i moderna skandinavisk historia vid University College i London, berättar om hur esternas varma känslor gentemot Sverige bestått.

Producerat av Svenska Filmbolaget 2015.

Del 5 av 8: Den gamla goda svensktiden i Estland

Historiedagarna i Tallinn

Fil dr Mart Kuldkepp, lektor i moderna skandinavisk historia vid University College i London, berättar om hur esternas varma känslor gentemot Sverige bestått.

Producerat av Svenska Filmbolaget 2015.

Publicerat 13 okt, 2015
Tillgängligt till Tills vidare

Del 8 av 8: Den komplicerade historieskrivningen

Den 9 maj betraktar vi som andra världskrigets slut men för ester är den 9 maj början på en ny ockupation. Professor Marek Tamm vid Tallinns universitet håller föreläsning om komplexa förhållningssätt till historiska händelser.
13 okt, 2015

Del 7 av 8: Humboldts idé

Wilhelm von Humboldt var universitetsprofessor och fick Berlins universitet uppkallat efter sig 1810. Än idag utgör Humboldts idéer om bildning, akademisk frihet och föreningen av forskning och utbildning bärande akademiska värden. Docent Johan Östling reflekterar i denna föreläsning över universitets idé.
13 okt, 2015

Del 6 av 8: Korståg, kolonisation och katastrof

Ny historisk och arkeologisk forskning har gjort det möjligt att i detalj rekonstruera hur de tidiga korstågen till Estland under ledning av ärkebiskopen Andreas Sunesson gick till. Om det talar Jonathan Lindström.
13 okt, 2015

Del 4 av 8: Svenska herrgårdar i Estland

Herrgården Kolk är ett resultat av 1500-talets bygg-boom. Arkitekt var bland andra Magnus Gabriel De la Gardie. Konsthistorikern och docenten Inga Lena Ångström Grandien berättar om herrgårdar och unika porträttsamlingar.
13 okt, 2015

Del 3 av 8: Svenska i Estland fram till andra världskriget

Rågerviken är ett område i Estland som hade svensk bosättning fram till 1944. Gymnasieadjunkten Jörgen Hedman vid Tyska skolan i Stockholm berättar om estlandssvenskarnas historia.
13 okt, 2015

Del 2 av 8: Estland som svensk provins

Tallinn (Reval) anslöts till Sverige under Erik XIV:s tid och därmed inleddes den tid som ibland kallats "den gamla goda svensktiden". Professor Kari Tarkiainen berättar.
13 okt, 2015

Del 1 av 8: Estland – från svensktid till oberoende

Estlands ambassadör i Finland och tidigare i Sverige, Margus Laidre, berättar om gemensam historia.
13 okt, 2015