Innehållet ej tillgängligt

Detta innehåll är tyvärr inte tillgängligt för besökare utanför EU.

Historiens största sjöslag

Del 4 av 4

Attacken mot den amerikanska flottbasen Pearl Harbor den 7 december 1941 tvingade USA till ett strategiskt nytänkande. Man insåg att kriget i Stilla havet kunde vinnas genom att sätta in flyg mot de japanska stridsfartygen. Lösningen blev att bygga hangarfartyg. Inom loppet av några år hade världens största flotta av hangarfartyg byggts.

Originaltitel: Clash of Titans.
Produktion: Kwanza 2021.

Del 4 av 4

Historiens största sjöslag

Attacken mot den amerikanska flottbasen Pearl Harbor den 7 december 1941 tvingade USA till ett strategiskt nytänkande. Man insåg att kriget i Stilla havet kunde vinnas genom att sätta in flyg mot de japanska stridsfartygen. Lösningen blev att bygga hangarfartyg. Inom loppet av några år hade världens största flotta av hangarfartyg byggts.

Originaltitel: Clash of Titans.
Produktion: Kwanza 2021.

Publicerat 23 nov, 2021
Tillgängligt till Ej tillgängligt

Del 1 av 4

Under andra världskrigets slutskede stävade det japanska slagskeppet Yamato mot Okinawa för att hejda den amerikanska offensiven. Yamato, eskorterad av nio krigsfartyg, var ett veritabelt flytande fort och ansågs osänkbart. Amerikanernas motdrag blev att sätta in ett stort antal hangarfartyg med stridsflygplan.
Historia 11 nov, 2021