TV > Högskola med växtvärk > Massuniversitetets utmaningar

Högskola med växtvärk

Massuniversitetets utmaningar

Del 2 av 3. Talare: Ebba Lisberg Jensen - När studenterna inte kan skriva, Christopher Lagerqvist - Vi kan mycket bättre!, Leif Lewin - Utan forskning ingen utbildning. Moderator: PJ Anders Linder. Ett seminarium från Engelsbergs herrgård 12 mars 2015.

Det är ingen ände på allt lovvärt som ska åstadkommas med hjälp av den högre utbildningen. I riksdag och regering hoppas man att den ska skapa tillväxt och göra Sverige till en vinnare i den globaliserade ekonomin (och kan den bidra till att hålla arbetslösheten nere är det förstås ännu bättre). Lokalpolitiker drömmer om att högskolan ska vitalisera bygden och förmå ungdomarna att stanna kvar. Företrädare för fackföreningar och professioner kräver fler utbildningsår för att få ökad prestige och höja löneläget. För högskolornas ledningar innebär fler studenter större samlade resurser och fler tjänster för lärare och administratörer. Rektorerna får större pastorat.

Frågan är om studenter, lärare och forskare har skäl att känna samma entusiasm. Hur förändras deras situation av utvecklingen, och vad gör expansionen med själva universitetslivet?

Massuniversitetets utmaningar

Högskola med växtvärk

Del 2 av 3. Talare: Ebba Lisberg Jensen - När studenterna inte kan skriva, Christopher Lagerqvist - Vi kan mycket bättre!, Leif Lewin - Utan forskning ingen utbildning. Moderator: PJ Anders Linder. Ett seminarium från Engelsbergs herrgård 12 mars 2015.

Det är ingen ände på allt lovvärt som ska åstadkommas med hjälp av den högre utbildningen. I riksdag och regering hoppas man att den ska skapa tillväxt och göra Sverige till en vinnare i den globaliserade ekonomin (och kan den bidra till att hålla arbetslösheten nere är det förstås ännu bättre). Lokalpolitiker drömmer om att högskolan ska vitalisera bygden och förmå ungdomarna att stanna kvar. Företrädare för fackföreningar och professioner kräver fler utbildningsår för att få ökad prestige och höja löneläget. För högskolornas ledningar innebär fler studenter större samlade resurser och fler tjänster för lärare och administratörer. Rektorerna får större pastorat.

Frågan är om studenter, lärare och forskare har skäl att känna samma entusiasm. Hur förändras deras situation av utvecklingen, och vad gör expansionen med själva universitetslivet?

Publicerat 25 mar, 2015
Tillgängligt till Tills vidare

Framtidens frivilliga utbildning

Del 3 av 3. Talare: Magnus Henrekson - Höj kvaliteten i varje led, Sylvia Schwaag Serger - Att lära av de bästa, Gunnar Karlsson - Högre utbildning - men inte på universitetet, Peter Luthersson - Fria universitetet. Moderator: PJ Anders Linder. Ett seminarium från Engelsbergs herrgård 12 mars 2015.
25 mar, 2015

Varför högre utbildning?

Del 1 av 3. Talare: Svante Nordin - Efter 68. Studentpolitik och akademisk kultur, Gunnar Wetterberg - Högre utbildning som ideal och verklighet, Tobias Krantz - Arbetsgivarnas drömstudenter. Moderator: PJ Anders Linder. Ett seminarium från Engelsbergs herrgård 12 mars 2015.
25 mar, 2015