TV > Idéer om Europas framtid > Del 2 av 4: Länge leve Europa?

Idéer om Europas framtid

Del 2 av 4: Länge leve Europa?

Talare: Carl-Vincent Reimers – Ett federalt Europa som idé och politiskt projekt, Ylva Nilsson – EU-federalismen vann och försvann, Fredrik Johansson – Sverige och EU – Sanningens minut. Moderator: PJ Anders Linder.

Vår kontinent påverkas av krafter som kan leda till såväl stärkt sammanhållning som ökad splittring: ibland bäggedera på en och samma gång. Vad ska EU:s medlemsländer dra för slutsatser av brexit? Kommer klimat- och coronastödspolitiken att leda till ännu mer av gemensam ekonomisk politik och vad får i så fall detta för följder? Hur ska länder inom och utom EU och Nato förhålla sig till ett offensivt Ryssland och en allt intensivare stormaktsrivalitet mellan USA och Kina?

Seminarium från Engelsbergs bruk den 14 oktober 2021.

Del 2 av 4: Länge leve Europa?

Idéer om Europas framtid

Talare: Carl-Vincent Reimers – Ett federalt Europa som idé och politiskt projekt, Ylva Nilsson – EU-federalismen vann och försvann, Fredrik Johansson – Sverige och EU – Sanningens minut. Moderator: PJ Anders Linder.

Vår kontinent påverkas av krafter som kan leda till såväl stärkt sammanhållning som ökad splittring: ibland bäggedera på en och samma gång. Vad ska EU:s medlemsländer dra för slutsatser av brexit? Kommer klimat- och coronastödspolitiken att leda till ännu mer av gemensam ekonomisk politik och vad får i så fall detta för följder? Hur ska länder inom och utom EU och Nato förhålla sig till ett offensivt Ryssland och en allt intensivare stormaktsrivalitet mellan USA och Kina?

Seminarium från Engelsbergs bruk den 14 oktober 2021.

Publicerat 15 nov, 2021
Tillgängligt till Tills vidare

Del 4 av 4: Säkerhet

Talare: Martin Kragh – Ryssland och Europa, Björn Fägersten – Drömmar om autonomi, Elisabeth Braw – Globaliseringen har blivit sårbar. Moderator: PJ Anders Linder.
Samhälle 15 nov, 2021

Del 3 av 4: Extra allt, tack – ekonomins roll i coronans och klimatpolitikens tidevarv

Talare: Jonas Frycklund – Europas ekonomiska potential, John Hassler – En reformerad europeisk klimatpolitik. Moderator: PJ Anders Linder.
Samhälle 15 nov, 2021

Del 1 av 4: Berlin-Paris, en komplicerad historia

Talare: Olof Brunninge – Den sociala marknadsekonomin – en tysk idé för Europa?, Karin Stensdotter – Frankrike strålar. Moderator: PJ Anders Linder.
Samhälle 15 nov, 2021