Images of Sweden III

Del 3 av 3

Del 3 av 3. Slutet på Swetopia? Bilder i omvandling. Talare: Bernd Hennningsen, Professor Dr. Humboldtuniversitetet: Swetopia - Den tyska bilden av Sverige, Thomas Steinfeld, Senior Editor, Süddeutsche Zeitung: Bilden är något att misstro - Sverige och dess offentliga representation, Jan Mosander, journalist och författare: En mediebild i omvandling?

I detta seminarium diskuterades de olika bilder som finns, och har funnits, av Sverige i Tyskland: De svensk-tyska relationerna under 20-talet och vad som formade dem, mottagandet av den svenska litteraturen historiskt och dess roll idag, den förändrade synen på Sverige i tyska medier och begränsningarna av Sverigebilden.

Seminariet spelades in på Adlon Hotell i Berlin, den 7 april 2014.

Del 3 av 3

Images of Sweden III

Del 3 av 3. Slutet på Swetopia? Bilder i omvandling. Talare: Bernd Hennningsen, Professor Dr. Humboldtuniversitetet: Swetopia - Den tyska bilden av Sverige, Thomas Steinfeld, Senior Editor, Süddeutsche Zeitung: Bilden är något att misstro - Sverige och dess offentliga representation, Jan Mosander, journalist och författare: En mediebild i omvandling?

I detta seminarium diskuterades de olika bilder som finns, och har funnits, av Sverige i Tyskland: De svensk-tyska relationerna under 20-talet och vad som formade dem, mottagandet av den svenska litteraturen historiskt och dess roll idag, den förändrade synen på Sverige i tyska medier och begränsningarna av Sverigebilden.

Seminariet spelades in på Adlon Hotell i Berlin, den 7 april 2014.

Publicerat 20 maj, 2014
Tillgängligt till Tills vidare

Del 2 av 3

Del 2 av 3. Att läsa Sverige - receptionen av svensk litteratur i Tyskland. Talare: Lothar Müller, Professor Dr. kritiker vid Süddeutsche Zeitung: Fischers förlag och receptionen av skandinavisk litteratur i Tyskland runt år 1900, Ann-Sofi Ljung Svensson, Fil. Dr. i litteraturvetenskap: Från Lagerlöfstrasse till Fredrikssondorf - Den tyske läsarens litterära GPS, Kristina Maidt-Zinke, journalist och kritiker vid Süddeutsche Zeitung: Från Pippi Långstrump till Allan Karlsson - Svenska barnböcker och deras inflytande.
20 maj, 2014

Del 1 av 3

Del 1 av 3. Ett seminarium om bilden av Sverige i Tyskland. Historikern Inger Schuberth talar om "Bilden av Sverige som ett resultat av interventionen i det trettiåriga kriget". Föredraget avslutas med publikfrågor och diskussion.
20 maj, 2014