TV > Kalla kriget – föredrag > Bertil Nygren – Det ryska perspektivet

Kalla kriget - föredrag

Bertil Nygren – Det ryska perspektivet

Bertil Nygren, lektor och docent i statsvetenskap vid Stockholms universitet, talar om kalla kriget ur rykst perspektiv. Föredraget hölls under huvudtemat Kalla kriget i Östersjöområdet på seminariet Kalla kriget - Sverige, en stormakt utan vapen? som hölls på Avesta herrgård i september 2011.

Det handlar om kalla kriget som en idéernas kamp när kärnvapnen neutraliserat möjligheten av den direkta konfrontationen. Hur såg idéutvecklingen från Lenins föreställningar om de imperialistiska krigen och de proletära revolutionerna, till Stalins och Chrusjtjovs föreställningar om koloniernas nationella frigörelse och fredlig ekonomisk tävlan ut? Och slutligen till Brezjnevs föreställning om fredlig samexistens. Till följd av stagnationen under sjuttio- och åttiotalen kom Gorbatjov att konfronteras med de realiteter som innebar slutet på Sovjetimperiet och dess idébygge.

Inspelning av Svenska Filmbolaget 2011

Bertil Nygren – Det ryska perspektivet

Kalla kriget - föredrag

Bertil Nygren, lektor och docent i statsvetenskap vid Stockholms universitet, talar om kalla kriget ur rykst perspektiv. Föredraget hölls under huvudtemat Kalla kriget i Östersjöområdet på seminariet Kalla kriget - Sverige, en stormakt utan vapen? som hölls på Avesta herrgård i september 2011.

Det handlar om kalla kriget som en idéernas kamp när kärnvapnen neutraliserat möjligheten av den direkta konfrontationen. Hur såg idéutvecklingen från Lenins föreställningar om de imperialistiska krigen och de proletära revolutionerna, till Stalins och Chrusjtjovs föreställningar om koloniernas nationella frigörelse och fredlig ekonomisk tävlan ut? Och slutligen till Brezjnevs föreställning om fredlig samexistens. Till följd av stagnationen under sjuttio- och åttiotalen kom Gorbatjov att konfronteras med de realiteter som innebar slutet på Sovjetimperiet och dess idébygge.

Inspelning av Svenska Filmbolaget 2011

Publicerat 01 nov, 2011
Tillgängligt till Ej tillgängligt